logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

2005 - INTRA

ImageAquest estudi es realitza des de novembre de 2004 fins al gener de 2005, i l’objectiu és conèixer l’estat d’implantació de sistemes de prioritat per als autobusos de l’àmbit AMTU, així com per desenvolupar criteris d’implantació d’aquests sistemes.

Entre les principals conclusions extretes d’aquest estudi destaca el fet que a part de la senyalització vertical i horitzontal, el carril bus i la prioritat en interseccions semaforitzades són les mesures més utilitzades entre els membres de l’AMTU. Els criteris aplicats per a la instal·lació dels sistemes són: temps de guany, possibilitat real d’aplicació, nombre de línies o d’expedicions, nombre d’usuaris beneficiats o, de forma genèrica, donar prioritat al transport públic. Cal tenir en compte que les freqüències del transport urbà en el municipis petits i mitjans són quasi sempre baixes. En aquests casos, la puntualitat del servei esdevé molt important. És per aquest motiu que es proposa utilitzar el criteri de la puntualitat com un primer indicador de la necessitat d’implantació de mesures de prioritat per al transport públic.

Una altra de les conclusions extretes de l’estudi és que quasi sempre cal complementar les actuacions importants amb d’altres molt concretes, de vegades amb menys impacte econòmic, com poden ser la regulació de l’aparcament i de les activitats de càrrega i descàrrega, la pintura d’illots per a assegurar els radis de gir, la col·locació de pilones, l’ajustament de sincronismes de semàfors, la instal·lació de plataformes o el control policial en llocs o períodes concrets.