logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2012 - Gabinet Gaudí

Per norma general, els serveis de transport públic urbà acostumen a ser altament deficitaris, ja que, en la majoria dels casos difícilment s'arriba a cobrir un 40% del cost del servei via ingressos tarifaris.

En els darrers anys es constata una evolució creixent de les aportacions de les administracions locals al finançament del sistema de transport urbà de viatgers. En el cas dels municipis que conformen l'AMTU s'ha incrementat en un 7% en els dos últims anys, i juntament amb una situació mantinguda de crisi econòmica, està suposant una amenaça per la sostenibilitat d'aquests serveis locals. Enfront aquesta situació molts ajuntaments es plantegen propostes de coordinació dels seus serveis de transport amb els municipis veïns, amb l'objectiu de compartir despeses i costos.

D'altra banda, a aquesta fonamentació eminentment econòmica, s'hi suma el fet que en les darreres dècades la ciutat ha adquirit unes dimensions en termes funcionals que depassen la divisió administrativa municipal. I el concepte de sistema urbà esdevé el més útil per descriure la realitat de la ciutat moderna. A la província, a banda del sistema conformat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc de redacció de l'estudi s'han identificat diferents sistemes urbans en els quals, atenent a criteris funcionals i econòmics, pren sentit la mancomunació dels serveis de transport públic: els sistemes categoritzats com a AMP a l'entorn de les ciutats de Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró; i de l'altra els sistemes urbans i suburbans encapçalats per Manresa, Igualada i Vic, i Vilafranca, Martorell i Sant Celoni. En alguns casos, la mancomunació de serveis ja s'ha iniciat amb solucions específiques que permeten la prestació conjunta dels serveis de transport urbans i interurbans als àmbits funcionals d'Igualada i Vic. En d'altres, s'està plantejant com una opció per garantir la sostenibilitat financera dels serveis de transport urbà.  

 

2012-mancomunar