logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2012 - Instituto DYM

Durant la darrera dècada hi ha hagut una veritable eclosió de nous serveis urbans, en municipis que no tenen l'obligació legal de prestar el servei (de menys de 50.000 habitants), però que la seva estructura urbana i la demanda de la població han provocat que l'administració local hagi implantat o bé impulsat aquest servei.

Aquest fet, afegit a d'interès d'establir un nou marc de relació entre les administracions titulars d'aquests serveis (en principi els Ajuntaments) davant de la pròpia Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i en el si de l'Autoritat de Transport Metropolità (ATM) de Barcelona, va fer que l'any 2001 es conformés l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (en endavant AMTU), que en l'actualitat representa 67 municipis amb transport urbà, ja sigui jurídicament o funcional.

El context actual de crisi econòmica, però, ha conduït a què aquests Ajuntaments que van impulsar la creació d'un servei urbà per al seu municipi ara s'estiguin plantejant com aconseguir un servei de transport econòmicament més eficient.

Per tal de crear eines per donar suport en la presa de decisions, l'AMTU, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, impulsa l'estudi que es presenta a continuació: l'Enquesta als usuaris i usuàries del servei de transport públic urbà dels municipis adherits a l'AMTU, per conèixer les seves prioritats. L'objectiu principal de l'enquesta és conèixer les prioritats que tenen els usuaris sobre el servei de transport públic del seu municipi, per tal de facilitar la presa de decisions en cas que l'ajuntament es vegi obligat a racionalitzar el servei.

En efecte, els resultats d'aquesta enquesta resulten d'utilitat per conèixer de primera mà quines són les necessitats dels usuaris i usuàries actuals dels serveis de transport urbà i, per tant, permeten guiar els municipis en la consecució d'un servei més eficient minimitzant l'afectació sobre la població usuària actual.

L'àmbit de l'estudi el conformen els municipis associats a l'AMTU i totes les seves línies d'autobús urbanes o jurídicament interurbanes però funcionalment urbanes, finançades, almenys de forma parcial, pels Ajuntaments. L'àmbit del treball, doncs, el conformen un total de 139 línies distribuïdes en 63 entitats de població (62 municipis i 1 Entitat Municipal Descentralitzada, Valldoreix). Els municipis de Blanes, Montornès del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i Sentmenat durant els darrers mesos o bé han deixat de formar part de l'AMTU o bé ja no disposen de servei de transport urbà. Aquests 5 municipis s'han eliminat de l'àmbit d'estudi. En canvi, Cervelló s'ha associat a l'AMTU durant l'any 2012. Per tant, l'univers final el conformen un total de 62 municipis i 1 EMD. 

 Resum executiu

Enquesta