logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

AIMSL - 2012

En l'actualitat les actuacions de millora sobre les parades d'autobús situades en carreteres de la Diputació de Barcelona s'efectuen a l'empara d'acords i convenis signats ad hoc per a cada cas específic, entre la Diputació de Barcelona i els diferents municipis. Aquests convenis determinen les funcions de cada administració durant tot el procés, en relació al projecte, les obres previstes, el finançament i el manteniment de les parades.

Mitjançant l'estudi, la Diputació de Barcelona i l'AMTU cerquen trobar un model de conveni que faciliti la tramitació d'aquests acords entre els municipis i els titulars de les carreteres on efectua parada el servei de transport públic urbà i/o interurbà.

L'estudi pretén facilitar la gestió per avaluar, projectar, construir, finançar i mantenir les actuacions sobre les parades d'autobús que millorin l'accessibilitat i la seguretat viària, donant suport als diferents agents implicats en l'establiment d'un conveni que permeti facilitar i promoure l'ús del transport públic, tot millorant l'accessibilitat a la parada i la seguretat de tots els usuaris de la via pública.

Amb aquesta finalitat, l'estudi analitza i aclareix el complex marc competencial en relació a la conservació i manteniment de les parades d'autobús en àmbit interurbà i elabora un model de conveni marc entre l'administració titular de les carreteres objecte d'estudi (Diputació de Barcelona) i del servei de transport públic (Direcció General del Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya, principalment), així com un segon model de conveni específic per a cada parada entre l'admnistració local on estigui ubicada la parada d'autobús i l'administració titular de la carretera (Diputació de Barcelona). Amb aquests dos models de conveni es pretén millorar tot el procés de planificació, implantació i manteniment de les parades.

Per tal de conèixer el punt de partida de l'estat de les parades de l'àmbit d'estudi, amb l'objectiu posterior de facilitar la signatura dels convenis corresponents, en el marc del present estudi s'ha realitzat un inventari de totes aquelles parades situades sobre la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona dins dels municipis pertanyents a l'AMTU. En total, s'han comptabilitzat 340 parades. D'aquestes parades s'ha descrit el seu estat actual, constatant que, en diverses d'elles, és convenient efectuar algunes actuacions de condicionament i millora de la seva accessibilitat.

Finalment, s’ha elaborat un aplicatiu amb una base geogràfica per tal que els municipis AMTU puguin consultar les fitxes corresponents a les parades situades a les carreteres de la Diputació de Barcelona dins del seu terme municipal.

2012-conveni-parades