logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2012 (ETSEIAT) - Pol Torras Cabo

L'objecte d'aquest projecte és estudiar l'eficiència energètica de la flota de transports dels municipis adherits a l'Agrupació de Municipis Titulars de Transport Urbà (AMTU).

D'aquesta manera, es comença fent un preestudi del context actual del transport urbà en autobús. A continuació, s'estudia a fons el concepte d'eficiència: el seu significat, els avantatges que aporta, les conseqüències, els agents implicats, els factor influents i les tècniques d'anàlisis. D'aquest tema surten les diferents variables importants a considerar en aquest estudi i es procedeix a analitzar la zona AMTU i la seva flota; recollint les dades, anteriorment seleccionades, dels diferents operadors.

Seguidament, s'avaluen tots els factors que influeixen en l'eficiència del servei mitjançant l'anàlisi d'una sèrie d'indicadors proposats. Així, s'analitza la productivitat del servei i la seva eficiència, a més de ressaltar els aspectes importants de cada ràtio. També, s'estudia l'evolució de les diferents variables seleccionades i es comparen els resultats amb altres flotes i fonts bibliogràfiques.

Finalment, amb l'ajuda de l'anàlisi dels diferents indicadors, es procedeix al càlcul i valoració de l'eficiència energètica de la zona AMTU. Així, es comparen els resultats dels diferents municipis i la seva evolució des de l'any 2007.També, es destaquen els aspectes rellevants i , novament, s'analitzen i es comparen els resultats amb altres sistemes de transport.

A continuació, es realitza un estudi de les implicacions ambientals del servei. Així, es calculen les emissions produïdes tenint en compte el consum i el tipus de tecnologia dels diferents vehicles. A més a més, anàlogament a l'eficiència energètica, també s'analitza l'eficiència ambiental de la flota.

Per últim, s'extreuen les diferents conclusions de tots els anàlisis realitzats al llarg del projecte i s'introdueixen algunes mesures que es podrien adoptar en un futur.