logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2012 (ETSEIAT) - Cristina Arribas Queralt

L'objecte d'aquest projecte és fer un estudi de situació de l'existència i ús dels títols socials al transport públic urbà dels municipis adherits a AMTU.

En aquest sentit, es vol posar de relleu tots aquells aspectes que envolten als títols socials, és a dir, veure la importància que aquests representen per al transport públic i la societat en general, i destacar les polítiques i decisions que s'han de dur a terme per tal que siguin usats per el major nombre de passatgers potencials.

Tanmateix, l'estudi vol conèixer els diferents títols socials existents en l'entorn AMTU i quins són els criteris que s'han seguit a l'hora de ser atorgats als diferents col·lectius. Es saber quin ús se'n fa i quins col·lectius els utilitzen més, així com valorar quina repercussió econòmica comporten respecte al cost total d'explotació dels transports públics urbans dels diferents municipis.

Com a objectiu final, es pretén aportar uns criteris de títols socials, el màxim d'integradors i objectius possible, tenint en compte les diferents polítiques que s'apliquen en aquest àmbit, tant en els municipis AMTU com en ciutats d'altres països europeus, amb la finalitat que els títols socials es regeixin per criteris tècnics en la mesura del possible i que tinguin el màxim d'homogeneïtat dins dels municipis adherits a AMTU per tal d'evitar greuges comparatius entre els beneficiaris. L'objecte d'aquest projecte és estudiar l'eficiència energètica de la flota de transports dels municipis adherits a l'Agrupació de Municipis Titulars de Transport Urbà (AMTU).