logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

El Govern aprova el conveni amb Renfe per operar els serveis de regionals a partir de 2011

S’adapta el conveni vigent per adscriure els serveis de regionals a Rodalies de Catalunya i s’amplia fins al 31 de desembre de 2011. El conveni estableix l’oferta comercial i els recursos humans i tècnics que es destinaran a aquests serveis ferroviaris

L’objectiu de la modificació d’aquest conveni és establir i concretar la direcció i gestió dels serveis ferroviaris de transport de viatgers tant de rodalia com de regionals que la Generalitat assumeix en l’exercici de les seves competències i com a nova autoritat ferroviària, un cop tancats els traspassos en aquest àmbit.

Pel que fa a l’organització per a la prestació del servei, el conveni estableix que els serveis regionals s’adscriuran a l’organització de Rodalies de Catalunya, creada per gestionar els serveis ferroviaris de titularitat de la Generalitat que discorren sobre la xarxa d’infraestructures de l’Estat.

El conveni preveu que el volum de l’oferta global de serveis regionals que prestarà Renfe-Operadora a Catalunya durant el 2011 serà de 763 trens setmanals circulant de mitjana, que equival a una producció de 5,334 milions de quilòmetres-tren l’any.

Finalment, el document concreta també el nombre de treballadors i el parc mòbil assignat als serveis regionals durant el 2011, que seran respectivament de 256 persones i 56 unitats.

Ampliació de l’acord per a la infraestructura

D’altra banda, el Govern també ha aprovat avui l’ampliació als serveis regionals del conveni amb el Ministeri de Foment i l’Adif signat el passat 8 de febrer de 2010 per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de rodalia de Barcelona.

Així, amb efectes d’1 de gener de 2011 s’assignen a la Generalitat de Catalunya totes les franges horàries vinculades a la prestació dels serveis ferroviaris regionals. Adif i la Generalitat col·laboraran en la programació de freqüències i horaris i l’organització de les línies per tal de garantir una gestió adequada del trànsit i una correcta explotació de la capacitat de la xarxa.

Informació extreta de la web www.gencat.cat