logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

El Govern aprova el Pla de Transports de Viatgers 2008-2012 per millorar el transport públic interurbà

Alguns dels principals objectius són la creació de nou línies de Rodalies a Tarragona, Lleida i Girona, l’increment d’un 30% l’oferta de serveis d’autobús i la reestructuració de la xarxa de Rodalies de Barcelona

El Govern ha aprovat el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012, que estableix els principals eixos d’actuació per millorar els serveis de transport públic interurbà de viatgers, tant ferroviaris com per carretera.

 

El Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012 ha estat objecte d’un ampli procés participatiu, on hi han intervingut prop de 120 agents implicats, entre administracions, ajuntaments, entitats i particulars. El nou Pla entén el transport públic com un servei social essencial que ha de garantir l’accessibilitat al conjunt del territori i millorar la cohesió social i territorial. En aquest sentit el Pla preveu un conjunt de mesures i actuacions per a la configuració d’un sistema nacional de transport públic que doni una cobertura integral a les necessitats de mobilitat dels ciutadans amb independència del mode de transport utilitzat.

 

El Pla preveu invertir un total de 840 milions d’euros per a la millora del transport públic per carretera en el període 2008-2012. D’aquests, 125 milions d’euros es destinaran a incrementar els serveis de transport per carretera, 167 milions, a l’extensió de la integració tarifària a tot el territori de Catalunya, 67 milions, a equipaments (estacions, pals de parada i marquesines) i 355 milions, a diverses actuacions de millora de la velocitat comercial dels serveis de transport per carretera, que inclouen la construcció de nous carrils bus-vao.

 

Entre els objectiu fixats pel Pla hi ha el d’incrementar un 30% l’oferta de serveis d’autobús, amb 24 noves comunicacions directes, 16 semidirectes i reforçar les línies existents; crear 9 línies de Rodalies a Tarragona, Lleida i Girona, i establir 5 noves línies de regionals d’alta velocitat. També es reestructurarà la xarxa de Rodalies de Barcelona i es milloraran les freqüències de pas i la capacitat dels trens. A més, es preveu l’extensió de la integració tarifària al conjunt de Catalunya l’any 2012, així com afavorir la intermodalitat i la coordinació horària i funcional dels diferents modes de transport per reduir el temps d’espera en els transbordaments.

 

Pla Estratègic de la bicicleta

El Govern també ha aprovat el Pla estratègic de la bicicleta 2008-2012, que té com a objectiu potenciar i fomentar l’ús d’aquest mitjà de transport que, en els darrers anys, ha aconseguit consolidar-se com un mitjà de mobilitat dels catalans.

 

Per tal de donar resposta a una demanda creixent, el Govern ha aprovat aquest Pla, que representa una forta aposta per la integració planificada i coherent d’aquest mitjà en el seu sistema de mobilitat i que és conseqüència de la Llei de la Mobilitat i del treball de fa anys de l’intergrup de la bicicleta creat al Parlament.

 

Tal i com preveu el Pla, s’el·laborarà un inventari de tots els camins i vies susceptibles de ser carrils bici o vies pedalables i s’impulsarà la construcció d’una xarxa de 1.200 quilòmetres de carrils bici, tal i com preveu el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC). També es crearà una normativa que reguli tots els aspectes referents a la bicicleta i les noves vies previstes. Es prioritzarà la seguretat del ciclista mitjançant la pacificació del trànsit, la classificació de zones amb velocitat reduïda i el manteniment i neteja de les infraestructures. A més és clau afavorir la intermodalitat amb els altres mitjans de transport públic, adaptant llocs per transportar les bicicletes al seu interior i modificant els horaris i els requisits d’admissió.

 

Informació extreta del lloc web www.gencat.cat