logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

El carril, a la B-23, ja compta amb el pertinent estudi mediambiental i tindrà 4 accessos.

El carril planejat per Foment ocuparà la mitjana de l'autopista. Per això, s'hauran de fer obres d'adequació d'aquesta mitjana fins a dotar-la d'una amplada de 12 metes, en tot el tram d'11 quilòmetres que tindrà el carril bus-VAO. La plataforma per als vehicles d'alta ocupació tindrà dos carrils de 3,5 metres amb dos vorals de 2,5.

La via segregada naixerà uns 300 metres abans de l'actual enllaç de Molins de Rei Nord i acabarà a la zona universitària del districte de les Corts. El carril serà a més a més poc permeable , és a dir, només s'hi podrà accedir comptades vegades. En concret, quatre, i la quarta serà l'accés cap o des de la Ronda de Dalt. Les altres seran l'inici del carril, l'accés des de Molins de Rei Sud i la connexió amb la A-2, l'autovia entre Barcelona i Lleida.

El públic que s'intenta captar és el de la 2a corona metropolitana, és a dir, aquells que circulin per la B-23 provinents de Martorell i Vilafranca i els que vinguin per la A-2 des d'Igualada, per exemple.

Informació extreta del diari El Periódico del 28 de juny de 2008.