logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

2 d'octubre de 2020

Un 52% de les dones han patit en almenys en una ocasió un incident (robatori o assetjament) en la seva mobilitat habitual, davant del 41% dels homes, a la ciutat de Barcelona. De fet, un 68% de les dones afirma haver canviat els seus hàbits de desplaçament en alguna ocasió per motius de seguretat personal, davant el 37% dels homes que ho han fet, segons un estudi del RACC i Zurich Seguros.

Aquestes dades fan que les dones prenguin més mesures de seguretat personal que els homes quan es desplacen. El 89% de les dones procuren anar acompanyades, gairebé la meitat de les dones parlen per telèfon per sentir-se segures, el 95% d’elles caminen per carrers amb gent o amb establiments oberts i d’altres opten per escollir altres modes de mobilitat personal com poden ser el taxi o el vehicle privat, tenint en compte que la seguretat personal és un factor que influeix molt a l’hora de decidir quin mode de transport utilitzar.

La mobilitat es considera un dret fonamental per a tothom, donat que pot suposar una pèrdua d’oportunitats educatives o laborals. Per això, amb l’objectiu d’identificar la percepció i els hàbits de seguretat en la mobilitat habitual d’homes i dones, el RACC i Zurich Seguros han dut a terme un estudi basat en 1.511 enquestes -764 dones i 747 homes -, i 17.017 observacions de comportament en hora punta en el bus urbà, bus Nit i Metro de Barcelona.

L’estudi mostra com, en línies generals, les dones pateixen més situacions d’assetjament que els homes (40% vs 24%), i aquestes succeeixen amb més freqüència durant el dia. A la nit hi ha menys desplaçaments, però també es prenen més precaucions.

Recomanacions a operadors i administració pública

És per això que el RACC fa algunes recomanacions, tant a l’administració pública com als operadors, per tal d’augmentar la percepció de seguretat tant en el transport públic com en els trajectes a peu, i guanyar més adeptes.

Així, per exemple, als operadors de transports se’ls recomana realitzar auditories de gènere, posant èmfasi en qüestions de seguretat, establir un sistema de parades a demanda en rutes d’autobusos nocturns o d’àrees perifèriques. També, desenvolupar APPs de mobilitat amb dades d’horaris en temps real, per tal que els usuaris sàpiguen amb exactitud les hores exactes de pas i puguin reduir el temps d’espera en parades. Finalment, incrementar la presència d’agents de seguretat i de càmeres a les estacions.

D’altra banda, s’han fet algunes recomanacions a l’administració pública, com el fet d’invertir en els espais públics, millorant la il·luminació dels carrers, l’accessibilitat a les zones amb escassa visibilitat, incrementar el nombre de semàfors amb polsador i realitzar intervencions en zones abandonades i a priori més insegures per als ciutadans.

També es destaca la importància d’introduir a més dones en la participació de projectes de seguretat en l’àrea de mobilitat i disseny de l’espai públic.