logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

El lema vol expressar la voluntat d'arribar a la neutralitat en emissions de carboni al 2050, i també s'incidirà en la importància de l'accessibilitat en els transports.

9 de juny de 2020

La Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) d'aquest any tindrà com a lema "Per una mobilitat sense emissions" i se celebrarà, com és habitual, del 16 al 22 de setembre. El lema vol transmetre la voluntat, expressada per la Comissió Europea, d'arribar a la neutralitat en emissions de carboni al 2050. A més, també s'incidirà en la importància de l'accessibilitat en els transports sostenibles i  la necessitat de promoure un sistema de transport inclosiu per a totes les persones.

Els ajuntaments, empreses, ONG, escoles i altres actors que vulguin participar en la campanya EUROPEAN MOBILITY WEEK ja poden registrar les seves ACCIONS DE MOBILITAT en el web EuropeanMobilityWeekUna ACCIÓ DE MOBILITAT pot ser qualsevol acció que promogui la idea de mobilitat urbana sostenible, tant si es limita a un dia específic o dura diverses setmanes o mesos, i pot tenir lloc en qualsevol moment de l'any.

El registre d’aquest any serà més flexible, ja que permetrà als ajuntaments registrar-se encara que no compleixin cap dels tres criteris de participació habituals: realitzar una setmana d'activitats centrades en la mobilitat sostenible, implementar una o més mesures de transport permanents o celebrar un 'Dia sense automòbils'. EMW2020 Poster

De la mateixa manera, els premis europeus també seran més flexibles i, sobretot, es podran comptabilitzar les activitats en línia que es realitzin i es valoraran, encara més, les mesures permanents. Aquest any no hi ha cap eslògan definit, ja que cada municipi pot escollir-ne un de propi.

Mesures Permanents i Bones Pràctiques

Des de la Coordinació Nacional de la SEM s'anima als ajuntaments a implementar mesures permanents, així com a les empreses, organitzacions socials i institucions a establir  bones pràctiques, dins dels seus àmbits de competències, amb l'objectiu de canviar els hàbits de mobilitat dels seus treballadors i de tota la comunitat en general, fomentant l'ús dels modes de transport o desplaçament menys contaminants, sempre amb la finalitat d'aconseguir una mobilitat sostenible.

Les mesures permanents que es podrien promoure fent referència al tema d'aquesta campanya, són les següents:   
* Foment dels desplaçaments a peu i en bicicleta
* Nous espais d'estacionament segurs en les estacions de trens i autobusos   
* Instal·lació d'un servei públic de reparació de bicis
* Creació de zones d'aparcament segures per a les bicicletes
* Zones 30 i sistemes de control d'accés
* Peatonalització de carrers i places
* Ampliació de les voreres i carrils bici a la calçada
* Plans d'Accessibilitat
* Millora i extensió de la xarxa de transport públic, fent els desplaçaments més curts en la distància i en el temps
* Bitllets multimodals
* Noves formes d'ús i propietat de vehicles
* Distribució de mercaderies
* Plans de mobilitat als centres escolars
* Elaboració de materials educatius
* Creació de centres de mobilitat i serveis d'informació

Pel que fa a les bones pràctiques cal destacar:
* Els plans de mobilitat al Treball
*Campanyes de sensibilització i d'informació sobre els beneficis de l'ús dels vehicles sostenibles
* Ús de videoconferències
* Teletreball
* Flexibilitat horària
* Foment de l'ús dels VPM i del transport públic
* Foment de l'ús del cotxe compartit

Augment d'emissions en el transport             

Tot i que els investigadors han identificat una reducció dels desplaçaments en cotxe a les grans ciutats i es preveu que en els propers anys el 50% dels viatges es realitzin en transport públic, en bicicleta o a peu, estudis recents de l'Agència Europea del Medi Ambient (EEE) confirmen un augment significatiu en emissions de transport en comparació amb els nivells de 1990. Concretament, les emissions de tot el sector del transport van augmentar un 28% entre els anys 1990 i 2018, cosa que posa de manifest la necessitat urgent de promoure solucions de transport amb carboni neutre a les zones urbanes. Tot i que diverses àrees metropolitanes europees importants han adoptat mesures estrictes, la part de les energies renovables utilitzades per al transport es va mantenir en 8,1% el 2018.

El canvi climàtic i els efectes ambientals relacionats, com inundacions, sequeres o onades de calor, constitueixen una de les amenaces més imminents per al benestar a  Europa. D'acord amb l'Acord de París, que té com a objectiu mantenir l'escalfament global dins d'un llindar d'1,5 graus, és fonamental assolir la neutralitat del carboni per al 2050. Es pot assolir la neutralitat del carboni mitjançant una combinació de mètodes, inclosa la reducció d'emissions de carboni, afavorint l'assoliment d'emissions zero per al transport públic i individual, així com a peu i en bicicleta. Segons les estimacions recents, al voltant del 80% de la població mundial viurà a les zones urbanes per al 2050, de manera que les ciutats proporcionen el marc perfecte per posar en pràctica aquests ambiciosos plans.