logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

L’Executiu aprova una partida per fer front al finançament de les empreses concessionàries dels serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera.

4 de desembre de 2019

El Govern ha aprovat una partida de 24,7 milions d’euros per fer front a les despeses derivades de la signatura del contracte programa per a l’exercici 2020 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i les empreses prestadores de serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera a les comarques de Lleida, Girona i Tarragona.

El finançament dels serveis corresponents a l’ATM de Barcelona es duu a terme en el marc dels convenis d’adhesió dels operadors amb l’ATM de Barcelona per un import de 25,5 milions d’euros.

En total, per tant, el Govern garanteix la continuïtat en la prestació dels serveis de transport públic interurbà per carretera amb una aportació de 50,2 milions d’euros durant el 2020.

Els serveis de transport interurbà per carretera van transportar 67,3 milions de viatgers l’any 2018 La demanda als autobusos interurbans de la Generalitat ha augmentat un 37,5% en deu anys.