logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

La T-10 passa a denominar-se T-casual, i la T-mes i la T-50/30 passen a ser substituïdes per la T-usual. El canvi en la denominació també comporta un canvi de tarifes

4 de desembre de 2019

L'ATM de l'àrea de Barcelona ha fet públic avui, pendent d'aprovació el proper dia 10 al Consell de la Mobilitat i el proper dia 12 al Consell d'Administració de la mateixa ATM, la nova política tarifària per a l'any 2020 i una nova denominació de títols de transport.

Els canvis més significatius afecten a la T-10, a la T-mes i a la T50/30, que canvien la seva denominació i característiques. La T-10 passa a denominar-se T-casual, i la T-mes i la T-50/30 passen a ser substituïdes per la T-usual. El canvi en la denominació també comporta un canvi de tarifes.

 

La nova T-casual (antiga T-10) serà d'ús UNIPERSONAL (no es podrà compartir) i costarà:

1 zona: 11,35 € (antiga T-10 10,20 €)
2 zones: 22,40 € (antiga T-10 20,10 €)Títols 01
3 zones: 30,50 € (antiga T-10 27,40 €)
4 zones: 39,20 € (antiga T-10 35,25 €)
5 zones: 45,05 € (antiga T-10 40,50 €)
6 zones: 47,90 € (antiga T-10 43,05 €)

 En canvi, la T-usual serà un 25% més barata:

1 zona: 40,00 € (antiga T-mes 54,00 €)
2 zones: 53,85 € (antiga T-mes 72,70 €)
3 zones: 75,60 € (antiga T-mes 102,00 €)
4 zones: 92,55 € (antiga T-mes 124,90 €)
5 zones: 106,20 € (antiga T-mes 143,35 €)Títols 02
6 zones: 113,75 € (antiga T-mes 153,55 €)

La T-jove també serà més barata:

1 zona 80€ (abans 105€)
2 zones 105,20€ (abans 142€)
3 zones 147,55€ (abans 199,20€)
4 zones 180,75€ (abans 244€)
5 zones 2017,40€ (abans 280€)
6 zones 222,25€ (abans 300€)

D'altra banda, la T-Trimestre desapareix, i la T-70/30 passa a denominar-se T-grup.

 

Per tant, a partir de l'1 de gener de 2020, només hi haurà 5 títols bàsics:

T-casual (antiga T-10)
T-usual (antigues T-Mes i T-50/30)
T-grup (antiga T-70/30)
T-jove
T-dia

A continuació teniu una taula resum per a títols d' 1 zona amb els canvis més significatius:

Quadre comparatiu tarifes i titols 2020

 

Així docs, les tarifes de cada títol de transport, segons el nombre de zones, són les següents:Taula tarifes