logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

3 de desembre de 2019

A partir de l’1 de gener de 2020, tots els dies laborables, de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 hores, tots els vehicles que no tinguin el distintiu ambiental de la DGT no podran circular per les zones amb restriccions. Els caps de setmana els vehicles sense etiqueta sí que podran circular-hi.

Les Zones de Baixes Emissions inclouen: Barcelona (excepte la Zona Franca industrial i Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat i part d’Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

L’objectiu de les ZBE és reduir la contaminació de l’aire, disminuint un 15% el diòxid de nitrogen i un 6% les emissions de CO2. D’aquesta manera, la mesura aconseguiria protegir la salut de tothom, especialment la dels col·lectius més vulnerables.

Captura

Per anar a Barcelona i/o l’àrea metropolitana amb un vehicle sense distintiu, es pot demanar una autorització, que serà vàlida només per a un dia. Es poden demanar fins a un màxim de deu autoritzacions a l’any. El permís s’haurà de tramitar amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els vehicles que presten serveis singulars podran gaudir d’una autorització per activitat temporal. Els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d’emergència i els essencials, que no tinguin el distintiu de la DGT podran circular de manera permanent, fins a la renovació del vehicle, sempre i quan s’hagin registrat prèviament.

Sector del transport

Per facilitar al sector del transport l’adaptació a energies més netes, les furgonetes, els camions, els autocars i els autobusos sense distintiu ambiental de la DGT, tindran una moratòria d’un any (1 de gener de 2021), per adaptar les seves flotes.

Sancions que s'aplicaran

Les sancions s’aplicaran a partir de l’abril de 2020. Fins a aquesta data, els conductors que incompleixin la norma seran avisats, però no sancionats. Les multes poden anar des dels 200 als 500 euros per als cotxes i motos, fins als 1.800 euros per als camions i furgonetes.

Com a conseqüència de la mesura es produirà un creixement en la utilització del transport públic. Per aquesta raó, la xarxa de transport públic haurà de créixer encara més si vol donar resposta a les necessitats dels nous usuaris, també caldrà implementar mesures com la creació de pàrquings disuassoris a les entrades de la ciutat i en els municipis de l’entorn de Barcelona.