logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

12 de novembre de 2019

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità, reunit el passat 30 d’octubre, ha aprovat inicialment l’estudi informatiu de l’ampliació del tramvia entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern, actuació prevista en el Pla Director d’Infraestructures 2011-2020.TRAM

Aquesta actuació, amb una longitud d’1,2 km i dues noves parades, pretén unir la rotonda de la Plaça Santa Magdalena d’Esplugues i la parada de la Rambla de Sant Just Desvern a través de l’eix de la Carretera Reial i Laureà Miró. La millora suposarà una ampliació de la xarxa de transport i la reordenació del servei al Baix Llobregat. 

Els documents que composen l’Estudi Informatiu, que inclouen un estudi de mobilitat i un estudi d’impacteambiental, han estat elaborat durant els darrers mesos i s’emmarquen en les tasques previstes en el protocol de col·laboració signat el 2017 entre la Generalitat, els ajuntaments d’Esplugues, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i l’ATM.

L’Estudi analitza quatre alternatives de secció pel traçat definit de la Carretera Reial i Laureà Miró i fa, per a cadascuna d’elles, una anàlisi cost-benefici. El cost de l’actuació seria d’aproximadament 35 milions d’euros.
Un cop feta aquesta aprovació inicial, l’estudi se sotmetrà a informació pública durant dos mesos, a la vegada que es durà a terme la seva tramitació ambiental. Transcorregut aquest període, es procedirà a la revisió de l’estudi, si s’escau, i a la seva aprovació definitiva.