logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Barcelona, 1 de gener de 2019

A partir de l'1 de gener de 2019 entra en vigor la nova tarifa metropolitana. Tots els desplaçaments que tinguin origen i destinació a un dels 36 municipis metropolitans es podran fer amb títols d’una zona. Aquesta mesura va ser aprovada el passat 24 d’octubre per les administracions consorciades al si de l’ATM: la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

 

MAPAZONES TARIFA METROP

 

Cap municipi del sistema no ha canviat de zona tarifària, però a tots els desplaçaments que es facin dins l’àmbit dels 36 municipis metropolitans (que se situen a la primera corona i parcialment a les zones 2A, 2B i 2C de la segona corona) els aplica la nova tarifa d’una zona, tant si es fan amb títols integrats (excepció feta de la T-16) com si es fan amb bitllet senzill. A la resta de títols socials (Targeta rosa metropolitana, T-4, Passi pensionista i targeta de pensionista de FGC) i als altres títols propis dels operadors inicialment no els aplica aquesta mesura.

 

 Municipis taifa metropo

 

Les relacions entre les diferents zones del sistema tarifari continuen funcionant de la mateixa manera: cal comptar el nombre de zones per les quals es transita durant el trajecte (excepció feta de les relacions amb origen i destinació entre els 36 municipis metropolitans).

mapa zonificacio 2019 R2

ESTALVI DIRECTE I MILLORES DE SERVEI

Aquesta homogeneïtzació tarifària arreu de la Metròpolis Barcelona suposarà per a alguns trajectes una reducció del preu del títol. En alguns casos, com amb la T-10, suposarà fins a gairebé un 50% d’estalvi directe.

Preus títols 2019

Amb aquesta reducció del títol del bitllet, es preveu un augment de la demanda de transport públic. Previsiblement, s’estima un increment de 4,6 nous milions de viatges.
D’altra banda, des de l’AMB, es recorda que, a banda de la implantació de la tarifa metropolitana, des de l’organisme metropolità també s’estan treballant i desenvolupant millores del servei de transport públic i infraestructures en els 18 municipis metropolitans de la segona corona.

Tot, amb l’objectiu de fer més accessible el transport públic i facilitar a la ciutadania el canvi d’hàbits cap a una mobilitat més sostenible, minimitzant l’ús del vehicle privat i reduint la contaminació atmosfèrica de la metròpolis de Barcelona.

TARIFES 2019

Com es va pactar en el darrer Consell d’Administració de l’ATM, el passat 13 de desembre, els preus dels títols de transport no han estat modificats i, per tant, les tarifes aplicables a 1r de gener de 2019 són les mateixes de l’any 2018. D’aquesta manera es prorroga la validesa dels títols integrats comprats al 2018 fins al 31 de desembre de 2019.