logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Divendres, 11 de maig de 2018

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica aquest divendres la convocatòria de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2018.

Aquests ajuts pretenen potenciar la disminució del consum energètic i dels contaminants atmosfèrics a través de la renovació dels vehicles per models de menor consum i que generen menys diòxid de carboni (CO2), òxids de nitrogen (NOx) i partícules. El sector del taxi es considera prioritari pel que fa a l'adquisició d’aquests tipus de vehicles “nets”, atès que la seva flota realitza desplaçaments quantitativament molt significatius, de més de 50.000 km anuals per vehicle, bàsicament en zones urbanes densament poblades.

300.000 euros per a renovacions

La resolució destinarà 300.000 euros a incentivar la renovació. En concret, 200.000 euros seran per a la compra de cotxes elèctrics purs, elèctrics d'autonomia estesa o híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 km; i 100.000 euros més per a vehicles híbrids de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NOx/km (Euro 6 o superior) i els que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.

Els ajuts, de fins a 4.500 euros per a cada vehicle elèctric pur, d'autonomia estesa o híbrid endollable amb autonomia elèctrica mínima de 40 km, i de fins a 1.200 euros per a la resta, s'articulen per compensar part del sobrecost que comporta adquirir un vehicle de baixes emissions, i formen part de les mesures que estableix el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire. El pla busca reduir la contaminació atmosfèrica local en els municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, i el Vallès Oriental declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per sobrepassar els valors límit de qualitat de l’aire reglamentats per al diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

Incentivant la mobilitat sostenible

D’altres línies d'ajuts que ha posat en marxa la Generalitat relacionades amb les mesures del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire són les tarifes socials del transport públic, els descomptes en peatges i accés al carril Bus-VAO, i els cursos de conducció eficient per a empreses i entitats.

Aquesta és la tercera convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de taxis i vehicles comercials “nets”. L’any passat les subvencions es van atorgar a 201 sol·licituds, 30 de les quals, a vehicles elèctrics.