logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

25 de gener del 2018

La Xarxa C-17, formada per 19 ajuntaments, dos consells comarcals i una vintena d’empreses, entitats i fundacions de l’entorn de la carretera C-17, va reunir el seu carret c 17consell general a Vic la setmana passada per repassar els projectes estratègics en què treballa l’associació, així com incorporar un nou eix,
la mobilitat del vehicle elèctric a la C-17, que suposa la creació d’un mapa dels punts de recàrrega de vehicles, de  titularitat pública i privada.

Segons explicava l’alcalde de Granollers i president de la Xarxa C-17, Josep Mayoral, l’objectiu és “potenciar el vehicle elèctric als polígons, a les viles i ciutats; per això hem augmentat l’oferta de punts de recàrrega i posem en comú accions perquè la C-17 sigui un eix sostenible, estratègic i de futur. Defensem, una línia ferroviària de la R3 eficient, una millora de la xarxa viària, el transport públic i
el vehicle elèctric”, deia.

Desdoblament de la R3

Des de fa gairebé un any el Ministeri de Foment està redactant el projecte constructiu del desdoblament de la R3 entre Parets i la Garriga, que està pendent de l’estudi d’impacte ambiental. “És possible que s’iniciïn les obres el 2019”, deia Josep Mayoral, qui també explicava que “s’han adjudicat obres de supressió de passos a nivell de la R3, que s’han consensuat amb els ajuntaments i que s’executaran abans del projecte de desdoblament”. “Després que el Ministeri de Foment liciti les obres del desdoblament de Parets-la Garriga, tornarem a parlar amb Foment i demanarem el desdoblament total i la R3 amb condicions”, apuntava Mayoral.

En la trobada també es va exposar que s'han iniciat converses amb Adif i algunes empreses per conèixer la demanda potencial de transport de mercaderies per la R3 i la viabilitat tècnica per a l'increment de fluxos de transport en aquest sentit.

Potenciar els polígons industrials

Actualment s’estan completant les dades del polígons de la C-17 identificats mitjançant fitxa tècnica accessible des del mapa de la web. Els observatoris del Vallès Oriental, Osona i el Ripollès, en coordinació amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, estan portant a terme aquestes fitxes en el marc del projecte de cens dels polígons de Catalunya. Ja es disposa de la fitxa tècnica amb les característiques de cada polígon de gairebé tots els municipis adherits a la Xarxa C-17.

D'altra banda, està en execució la realització del treball de camp per identificar les naus i solars disponibles dels municipis de la Xarxa C-17.