logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Després de 5 anys de contenció de preus, les tarifes s'han apujat un 2% - en línia amb l’increment interanual de l’IPC-, excepte la T-mes i T-jove, que no s'apugen. 

2 de gener de 2018

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat la política tarifària del sistema integrat de l’àrea de Barcelona de l’any 2018. Les administracions consorciades al si de l’ATM (la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà) han acordat per unanimitat una actualització de les tarifes de prop del 2% (en la línia de l’increment interanual de l’IPC) després de 5 anys de contenció de preus.

Revisió tarifària any 2018

El Consell d’Administració de l’ATM ha aprovat els preus dels títols de transport (integrats i bitllet senzill, entre d’altres) per a l’any 2018. Per a la revisió de tarifes s’ha considerat:
- la necessària revisió de tarifes després de 5 anys de contenció de preus i de diverses millores en les prestacions del títols socials (T-16: ampliació de la vigència de la targeta gratuïta per a nens i nenes fins als 16 anys; T-mes bonificada per a persones en situació d’atur). La progressiva millora de l’oferta de tarifació social en l’àmbit del sistema tarifari integrat ha fet que actualment un de cada quatre viatges del sistema es facin amb títols bonificats; la política de tarifació social integrada ha suposat un increment de cost al sistema des de 9,8 M€ l’any 2011 fins als 46 M€ actuals.
- el creixement constant de la demanda ha fet que algunes línies estiguin saturades en hores punta. Addicionalment, l’acord general que cal reduir la contaminació atmosfèrica a l’àrea de Barcelona, amb les consegüents restriccions del trànsit, implica també ampliar l’oferta de transport públic. Davant d’aquesta situació l’ATM, conjuntament amb les administracions consorciades i els operadors, han planificat millorar aquesta oferta a través d’un pla que comporta l’adquisició de nou material mòbil (entorn a 75 autobusos i al voltant de 30 trens i tramvies) i que permetrà ampliar els serveis, comportant també un increment dels costos d’explotació.

En aquest sentit, per tal de donar compliment a les obligacions recollides al Pla Marc 2014-2031 i a l’increment d’oferta necessari, les administracions hauran d’augmentar les seves aportacions de la manera següent:
• 25 M€ de major aportació de la Generalitat, que se situarà en un total de 385 M€,
• 25 M€ de major aportació de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que se situaran, respectivament, en 158 M€ i 130 M€,
• 25 M€ de major aportació de l’Administració General de l’Estat, xifra que ha estat sol·licitada per les administracions consorciades i que està pendent d’acceptació. En cas d’acceptar-se, l’aportació estatal se situaria en 134 M€.

Addicionalment als 50 M€ de majors aportacions de les administracions consorciades i als 25 M€ sol·licitats a l’Estat es preveuen uns majors ingressos per tarifes de 16 M€, fins a completar la xifra de 91 M€ de necessitats addicionals.

Així, des de l’any 2010 fins al 2018 les administracions consorciades han incrementat les seves aportacions a l’ATM en un 56%. L’Administració General de l’Estat, en canvi, les reduiria en un 33%.

No obstant l’increment aprovat per als diversos títols de transport, el Consell d’Administració ha acordat no incrementar el preu de les targetes:
• T-jove d’una a sis zones tarifàries (també en seva la versió per a famílies monoparentals i famílies nombroses FM/FN),
• T-mes bonificada per a persones en situació d’atur.

Les tarifes aprovades pel Consell d'Administració són les següents:

Tarifes 2018

La tarifa mitjana ponderada (el preu que es paga de mitjana en cada viatge en transport públic) per al conjunt del sistema té en consideració la utilització dels títols integrats, els títols propis dels operadors, principalment el bitllet senzill, i els títols socials de la primera corona, amb un cert lliscament dels títols multiviatge i bitllet senzill cap a abonaments i títols socials. L’any 2018 la persona usuària del sistema de transport abonarà de mitjana 0,92 € per cada viatge realitzat.

En compliment de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, les administracions consorciades van acordar la implantació d’un nou títol integrat en situacions d’episodis ambientals de contaminació: la nova targeta T-aire, vigent des del primer de desembre de 2017, és una targeta multipersonal de 2 viatges integrats -d’1 a 6 zones- a utilitzar el mateix dia de la primera validació; la seva venda s’activa a les màquines automàtiques de les estacions ferroviàries només els dies en què es declari una situació de restricció de trànsit per alta contaminació. El preu d’aquesta targeta és l’equivalent a 2 viatges amb la targeta T-10 aplicant un descompte del 10%.

Revisió tarifària Rodalies de Catalunya any 2018

S’han aprovat també els preus del servei de rodalia de Rodalies de Catalunya (Renfe).

Tarifes RENFE 2018

Evolució de la demanda del sistema de transport any 2017

En la gràfica següent s’observa l’evolució de la demanda de transport públic interanual (12 mesos). Aquest mes de novembre s’ha assolit un nou rècord de viatgers interanual i es preveu tancar l’any amb 985 milions de viatges, que suposa un increment del 3,2%, 31 milions de viatges més respecte l’any passat.

Gràfic Transport públic 2018