logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Soler i Sauret, Monbus, TCC (TMB i Moventis), Tusgsal,  Autobuses Horta i Serveis Generals de Mobilitat i Transport (SGMT) 

6 de setembre de 2016

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha concedit el Distintiu de garantia de qualitat ambiental al Teatre Auditori de Granollers (Granollers Escena) i sis empreses relacionades amb el transport: Soler i Sauret, Monbus, Transports Ciutat Comtal (TMB i Moventis), Transportes Urbanos y Servicios Generales (TUSGSAL), Serveis Generals de Mobilitat i Transport (SGMT), I Autobuses Horta. La Generalitat també ha renovat l’ecoetiqueta a Gestión Medioambiental de Neumáticos; Estoli; Orfesa; Hermanos Alum; Urbaser; i Ursa Ibérica Aislantes.

Aquest distintiu és el sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix aquells productes i serveis que compleixen uns determinats requisits ambientals més enllà dels que estableix la normativa vigent.

Flotes respectuoses amb el medi ambient

 Les sis empreses de transport han obtingut el distintiu en la categoria de flotes vehicles, subcategoria de transport col·lectiu.

Per minimitzar l’impacte ambiental de les flotes, el distintiu fomenta la recopilació de dades per fer-ne l’avaluació i el seguiment, esdevenint una eina en la presa de decisions per a una correcta i millor gestió. A més, aquestes empreses tenen en compte criteris de conducció eficient, un manteniment que segueixi les indicacions del fabricant, així com unes bones pràctiques i una bona gestió ambiental. Actualment existeixen 31 flotes que disposen del Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Tercer equipament escènic

El Teatre Auditori de Granollers (Granollers Escena) ha obtingut el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria d’equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals. Amb el de Granollers (Vallès Oriental) ja hi ha tres equipaments que disposen del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a aquesta categoria. D’aquesta manera, se suma a l’espai d’art Virreina Centre de la Imatge i al Gran Teatre del Liceu, ambdós a Barcelona.

Aquesta ecoetiqueta té en compte criteris d’estalvi i eficiència energètica, especialment en l’àmbit de la il·luminació i la climatització, així com d’estalvi d’aigua; de gestió de residus; de compra de productes ecoetiquetats; de mobilitat; de formació ambiental dels treballadors; i també de comunicació i promoció entre els usuaris i treballadors. Aquest últim criteri és de gran importància, degut a l’elevada