logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Com a entitat adherida a l’ATM de Barcelona, l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) celebra aquesta decisió, ja que considera que el transport públic pateix a Catalunya un dèficit important de finançament.

Barcelona, 21 d'abril de 2016

La Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que són les tres administracions que conformen l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), han acordat reclamar a l’Estat que s’apliquin a Catalunya els mateixos criteris de càlcul que es fan servir a les aportacions econòmiques que realitza al transport públic de Madrid. Com a entitat adherida a l’ATM de Barcelona, l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) celebra aquesta decisió, ja que considera que el transport públic pateix a Catalunya un dèficit important de finançament.

Aquest dijous s’ha reunit la comissió de millora del finançament del transport públic, presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, on tant la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han constatat l’esforç que han realitzat aquestes tres administracions en contrast amb la progressiva disminució de les aportacions de l’Estat, que han disminuït un 50% en sis anys. A la reunió també hi ha participat la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, i el vicepresident de Transport i Mobilitat de l’AMB, Antoni Poveda.

La decisió respon a les necessitats de finançament del transport públic existents, sobretot amb l’ampliació del sistema tarifari integrat a les comarques d’Osona, Berguedà i Ripollès l’any 2015, i tenint en compte la progressiva reducció de les aportacions de l’Estat en l’àmbit de l’ATM.

Es reclama aprofitar els criteris de càlcul de les aportacions econòmiques de l’Estat al transport públic de Madrid que, d’aplicar-se també a Catalunya, serien més favorables i també recuperar progressivament l’aportació de l’Estat en base als criteris anteriors a la recessió. Fins al 2010 es calculava en base a un criteri de territori/població i amb preu per habitant de 30 euros/l’any. Ara la base és 20 euros/habitant/any i el càlcul no té en compte l’increment de 7 a 12 comarques integrades que s’ha produït des del 2010. 

Les tres administracions de l’ATM demanaran una reunió amb el Ministeri d’Hisenda per reclamar aquesta equiparació així com una aportació extraordinària per millorar el sistema en base als requeriments ambientals que fa la Unió Europea a l’Estat respecte a la qualitat de l’aire de la regió metropolitana de Barcelona.

Pel que fa a les aportacions de les administracions en el període 2010-2016, en el següent quadre es pot observar com Generalitat, Ajuntament i AMB han anat incrementat la seva contribució mentre que l’Estat ha passat de 200 milions d’euros l’any 2010 als 99 d’aquest 2016.

 Evolució aportacions de les administracions