logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona és un dels membres del consorci guanyador del projecte europeu MOBILITY4EU (Action Plan for the Future of Mobility in Europe) conjuntament amb 18 socis més, distribuïts entre 11 països d’Europa.

El projecte MOBILITY4EU s’emmarca dins el Programa Europeu ‘HORIZON 2020’, que és el programa més gran de la Comissió Europea pel que fa a recerca i innovació per al període 2014-2020.

Els objectius principals d’aquest projecte europeu, amb la participació de tots els agents implicats en cada una de les fases i processos del projecte, són:

- identificar els reptes i necessitats de la societat que influiran en la mobilitat del futur, tant a nivell d’oferta com de demanda

- definir solucions innovadores de transport multimodal integrat, considerant els aspectes tècnics, d’organització i governança i de finançament

- establir les polítiques de mobilitat a nivell europeu per l’horitzó 2030

- desenvolupar el Full de Ruta i el Pla d’Acció per a la seva implementació

- identificar les línies d’actuació a nivell de recerca, innovació i implementació

 

MOBILITY4EU ATM

Entre els socis del consorci hi ha universitats, institucions de recerca, consultories, fabricants, proveïdors de sistemes intel·ligents de transport (ITS), centres logístics, autoritats del transport, bufets d’advocats, associacions de viatgers i de persones amb mobilitat reduïda i empreses especialitzades en la metodologia think tank, entre d’altres. L’ATM aporta al consorci la seva expertesa en la planificació de les infraestructures i la mobilitat d’una gran regió metropolitana i, al mateix temps té l’oportunitat de participar en la construcció de les propostes estratègiques de la mobilitat per a Europa.

La durada del projecte és de 36 mesos i el pressupost total de 2,87 M€, amb una subvenció del 100% de la Comissió Europea.

La primera reunió de treball del projecte s’ha celebrat el 14 i 15 de març a Brussel·les amb la participació dels socis del consorci i de la Comissió Europea. S’han formalitzat les diferents estructures organitzatives, s’ha definit el calendari i les tasques del projecte i s’han presentat el primers resultats relacionats amb la identificació dels reptes i les necessitats de mobilitat de la societat del futur.