logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona han formalitzat la seva col·laboració en l’àmbit de la mobilitat amb la signatura del tercer conveni per als anys 2015, 2016 i 2017.

L’acte de signatura del conveni va tenir lloc a la seu de l’ATM i va anar a càrrec del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, el director general de l’ATM, Josep Anton Grau, i el president de l’AMTU i alcalde de Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena.

L’AMTU té com a finalitat contribuir a la millora constant dels serveis públics de transport col·lectiu a l’àmbit territorial dels seus municipis associats. L’AMTU, per aconseguir l’esmentat propòsit, articula les eines de cooperació i col·laboració entre les administracions que la componen i a les que representa, i amb altres institucions i organismes titulars o que intervenen en el sector del transport públic. És per això, que com a entitat adherida a l’ATM de Barcelona, s’articula aquest conveni que fixa una aportació anual de 5,75 milions d'euros, que farà el Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant l’ATM, entitat que actua com a ròtula financera del sistema dins del Pla marc 2014-2031.

Aquests diners es destinaran a actuacions de millora del transport públic col·lectiu dels municipis associats a l’AMTU. Per l’exercici 2015, un total de 77 municipis de 9 comarques diferents es beneficiaran d’aquest conveni.

Entre els aspectes més importants d'aquest nou conveni destaca la nova distribució de les ajudes, que ja no es limitaran als municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona (Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Oriental), sinó que es distribuiran entre tots els municipis del Sistema Tarifari Integrat de Barcelona i que siguin municipis associats a l’AMTU. 

El president de l’AMTU, Jordi Xena, ha mostrat la seva satisfacció per la signatura d’aquest conveni que permet “seguir treballant per millorar la mobilitat i el transport públic dels municipis”. Xena també ha remarcat que amb el conveni “es reconeix la tasca que porta a terme l’AMTU com a suport tècnic i interlocutor en temes de mobilitat per a molts municipis catalans”.

“El conveni és una bona notícia pels ciutadans de tots aquests municipis, perquè es potencia i prioritza el transport públic col·lectiu, especialment l’urbà”, ha valorat el Conseller Rull, que ha explicat també que el conveni s’emmarca en la línia estratègica del Govern de la Generalitat que aposta per la mobilitat sostenible a través de l’impuls del transport públic.

 El director general de l’ATM, Josep Anton Grau ha remarcat que des que es va signar el primer conveni, l’any 2006, fins al 2017 que serà vigent el conveni signat avui, “l’aportació total del Govern de la Generalitat, a través de l’ATM, als municipis de l’AMTU és d’un total de 62,5 milions d’euros.  

Antecedents

El primer conveni entre la Generalitat, l’ATM i l’AMTU es va signar el juliol del 2006 amb l’objectiu de millorar el transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU dins de la Regió Metropolitana de Barcelona, mitjançant l’increment dels ajuts als municipis per a la millora del transport urbà que atorgava l’aleshores Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Entre el 2007 i el 2009 el conveni va servir per destinar les quanties econòmiques a modernitzar, millorar i ampliar la prestació de serveis urbans de transport públic dels municipis associats. El conveni es va renovar l’any 2010 amb un termini fins el 2014 i els mateixos objectius. A finals de 2014 es va signar el Conveni de finançament entre les administracions consorciades i l’ATM per al període 2014 - 2017, en el qual es detallen les aportacions a realitzar per les administracions durant el període esmentat.