logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Les Autoritats del Transport Metropolità (ATM) han tancat l’any 2015 amb un balanç molt positiu pel que fa al nombre d’usuaris, especialment als àmbits de Girona i Lleida. A Girona, l’ATM ha tancat l’any amb una xifra històrica de viatgers. Més de 6,8 milions d’usuaris van utilitzar el transport públic, un 3,34% més que l’any anterior i un 73% més respecte el 2006, quan es va crear aquest organisme a Girona. D’aquesta manera, l’àrea de Girona assoleix les xifres més altes de viatgers des de la creació de la integració tarifària a la zona, l’any 2008.

Pel que fa a Lleida, el nombre d’usuaris de l’ATM ha crescut un 9% el 2015 i s’ha situat en més de 8,1 milions d’usuaris, consolidant la tendència a l’alça iniciada durant el darrer quadrimestre de 2014. En aquest sentit, i gràcies a la incorporació del servei de rodalia ferroviària el passat 16 de març, tots els modes integrats (servei urbà, autobús interurbà i servei ferroviari) han guanyat viatgers respecte el 2014. El servei interurbà continua creixent i assoleix els seus màxims històrics, amb pràcticament 1,9 milions de viatgers. El major increment es produeix en el servei urbà de la ciutat de Lleida, que ha guanyat un 11% d’usuaris respecte el 2014. Pel que fa al tren, la integració al sistema tarifari integrat ha aportat 41.000 nous viatgers a l’àmbit.

A Tarragona el nombre d’usuaris va arribar al 2015 a la xifra de gairebé 18,7 milions. Aquesta xifra suposa una lleugera disminució de viatges del 0,62% respecte el 2014. Les dades del 2015 constaten un augment dels viatges a tots els corredors excepte al de la part central de Costa Daurada, que està estretament lligat a la mobilitat de treballadors i visitants generada pel turisme.

 Pel que fa la utilització del transport públic als diferents corredors de mobilitat del Camp de Tarragona, destaca el creixement de viatgers als entorns urbans de Reus, Tarragona i el Vendrell (3,31%) i també als corredors Tarragona – Reus (1,87%); Tarragona – Torredembarra – el Vendrell (2,41%) i Tarragona – Constantí - Valls (2,74%), tots ells fortament vinculats amb la mobilitat quotidiana dels residents del Camp de Tarragona. Tots aquests corredors han experimentat durant el 2015 un increment del 8%.

 

Targetes multiviatge

L’ús de les targetes multiviatge també ha assolit un màxim històric a Girona. Així, del total de 6.817.342 viatges registrats aquest 2015, 2.938.809 han estat amb títols integrats. L’abonament més utilitzat és la T-10/30, que representa el 27,5% sobre el total de validacions fetes durant l’any 2015, amb 808.328 viatges, seguit de la T-50/30, que representa més del 26%, de les validacions, amb 769.292 viatges.

 

A Lleida, on més s’ha notat el creixement d’usuaris és en els serveis d’autobús interurbà, on el 77,11% dels viatgers utilitzen els títols integrats de l’ATM. L’índex d’integració se situa en el 44%. Els abonaments T-Mes i T-50/30 són els que guanyen quota de mercat (amb un increment de prop d’un punt percentual cadascun).

A Tarragona, durant l’any 2015 han crescut els títols de més fidelitat. La T-Mes augmenta un 19,43% i, la T-50/30, gairebé un 6%. La pujada més important es produeix amb la T-12, que guanya un 52,25% d’usuaris respecte al 2014. Durant l’any 2015 s’han realitzat més de 2,1 milions de viatges amb aquests tres títols integrats de l’ATM, un 12% més que l’any anterior.