logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

L’AMTU ja ha adjudicat els estudis sobre mobilitat que es realitzaran en el marc del conveni de col·laboració signat amb la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un total de nou estudis, a desenvolupar en un termini que va d’entre quatre a sis mesos en funció de cada estudi, i de temàtiques que es consideren de mutu interès tant per la Diputació com per l’AMTU.

En aquesta ocasió s’han prioritzat els estudis que atenen a problemàtiques específiques dels municipis en temes de gestió de la mobilitat urbana, responen a la voluntat de l’AMTU d’actuar com a servei tècnic dels seus municipis associats. Per altra banda, cal destacar els estudis sobre la implantació del Transport a la Demanda, que responen a un altre dels objectius de l’AMTU, que és el de convertir-se en l’oficina tècnica de referència en el TAD a Catalunya.

Els estudis que es portarà a terme són els següents:

 

“Estudi que actualitzi l'aplicació online que permet la redacció d'un plec tipus per a les concessions del transport públic urbà”

L’objectiu de l’estudi és l’actualització de l’aplicació online que permet la redacció de plec tipus per a les concessions de transport públic urbà. La realitat jurídica dels serveis de transport urbà dels municipis AMTU és diversa. D’una banda, els municipis amb serveis jurídicament urbans són els que poden determinar els seus propis plecs i reglaments del servei. De l’altra banda, els municipis amb serveis interurbans funcionalment urbans (coneguts com ‘urbanets’) s’han d’adaptar a la normativa existent en relació a les concessions interurbanes. Per a aquests darrers municipis, també s'analitzaran diferents convenis actuals entre la Generalitat, l’operador i l’ajuntament corresponent. Durada prevista: 4 mesos.

 

“Estudi de millora de les connexions amb transport públic per carretera a Sentmenat”

L’objectiu de l’estudi és el de la millora del servei de bus a Sentmenat amb la introducció de servei a la demanda i millora de les connexions amb Sabadell, Castellar del Vallès i Barcelona. Durada prevista: 4 mesos.

 

“Estudi de millora del servei de transport públic per carretera dels municipis de Vallromanes, Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès i les seves connexions amb Granollers, Montmeló i Barcelona”

L’objectiu de l’estudi és el de la millora del servei de transport públic per carretera dels municipis de Vallromanes, Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès i les seves connexions amb Granollers, Montmeló i Barcelona. Durada prevista: 4 mesos.

 

“Monitoratge de la implantació i seguiment del servei de transport a la demanda (TAD) al municipi de Pineda de Mar”

L’objectiu de l’estudi és el monitoratge de la implantació i seguiment del servei de transport a demanda (TAD) a les urbanitzacions de Can Carreras i Montesol de Pineda de Mar. El treball consistirà en l’assistència tècnica mitjançant la realització d’informes parcials de seguiment de la prova pilot i de l’informe final amb les conclusions i proposta final d’implementació del servei, si s’escau. Durada prevista: 4 mesos.

 

“Estudi que avaluï els sistemes de regulació d’accessos i àrees restringides als municipis”

L’objectiu de l’estudi és avaluar els actuals sistemes de regulació d’accessos i àrees restringides, les tecnologies existents i el seu funcionament, així com definir un model de plec per la posada en funcionament d’aquest tipus de sistemes per als municipis. Durada prevista: 6 mesos.

 

“Estudi que elabori un model global de gestió i tarifació dels aparcaments, als municipis de la província de Barcelona”

L’objectiu és establir un model homogeni i comú dels aparcaments als municipis de la província de Barcelona. Durada prevista: 6 mesos.

 

“Estudi que actualitzi el Pla de parades del bus de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona”

L’objectiu és completar l’inventari existent i elaborar un pla d’actuació establint prioritats amb un calendari, identificant-ne les possibles reubicacions de parades de bus urbà i interurbà. Durada prevista: 6 mesos.

 

“Projecte d'implantació d'un sistema de transport a la demanda (TAD) a la comarca del Maresme”

L’objectiu de l’estudi és la implantació d’un sistema de Transporta a la demanda per a la comarca del Maresme. Durada prevista: 6 mesos.

 

“Projecte d'implantació d'un sistema de transport a la demanda (TAD) a la comarca del Baix Llobregat”

L’objectiu de l’estudi és la implantació d’un sistema de Transport a la demanda per a la comarca del Baix Llobregat.