logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Les dades de viatgers de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona confirmen la recuperació de la demanda que es va iniciar al segon semestre de l’any 2013 i que ha permès tancar l’exercici amb 939,3 milions de viatges, un 2,5% més que el 2014.

En xifres absolutes suposa un increment anual de 23 milions de viatges més que el 2014, superant en 2 milions el màxim històric de l’any 2011.

L’àmbit del sistema tarifari integrat comprèn 346 municipis i un total de 5,7 milions d’habitants. L’1 de gener de 2015 es va ampliar l’àmbit del sistema amb la plena integració de la comarca d’Osona a la sisena corona tarifària. Les comarques del Berguedà i el Ripollès es van integrar a la 7a corona tarifària amb l’emissió de paquets de targetes de 10 viatges integrades.

validacions taula 001

Per modes de transport, al 2015 han crescut notablement els usuaris a tots els operadors. En xifres percentuals, destaquen els autobusos interurbans de la Generalitat de Catalunya, que han guanyat un 4,2% de viatgers. Aquest augment s’explica no només per l’increment de la demanda sinó per la posada en servei de noves línies de busos d’altes prestacions, les exprés.cat. Els autobusos de l’AMB també han crescut un 4,2%; el Tramvia, un 3,8% i les línies de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), un 3,2%, en part pel perllongament a Terrassa, que ha fet augmentar en 750.000 viatgers el trànsit al Metro del Vallès. En xifres absolutes, el metro, amb 385 milions de viatgers, és el mode que més ha crescut. Concretament ha guanyat 9,3 milions d’usuaris respecte l’any 2014.

El sistema de transport públic havia patit un retrocés important d’usuaris des de l’inici de la crisi. Així, s’havia reculat dels 934,8 milions de viatges del 2008 als 887 milions al març de 2013, una xifra similar a la de l’any 2005. Tot i això, durant aquest període de gairebé cinc anys s’han produït oscil·lacions en l’ús del transport públic a causa dels continus canvis d’hàbits en la mobilitat.

Al darrer semestre de l’any 2013 es va trencar aquesta tendència i des de l’estiu d’aquell any, el sistema de transport públic ha recuperat més de 50 milions de viatgers. 

 

L´ús dels títols integrats de l’ATM

La utilització de títols integrats ATM suposa el 72,22% del total de validacions que es van realitzar l’any passat en el sistema de transport públic, un punt més respecte l’any 2014.

Dels 938,73 milions de viatges realitzats l’any 2015 en l’àmbit de les 6 corones tarifàries del sistema de transport públic de l’àrea de Barcelona, 677,95 milions es van realitzar amb títols ATM; 132,99 milions amb títols no integrats propis dels diferents operadors (inclou el bitllet senzill) i 127,79 milions amb títols socials de la primera corona del sistema tarifari (Targeta Rosa, Passi pensionista, T-4 ...).

Els darrers anys també destaca un canvi d’us dels títols integrats. Així, hi ha hagut un important decreixement de les targetes multiviatge en favor dels abonaments integrats, resultat de la política de fidelització duta a terme i que potencia els abonaments mensuals i trimestrals.

validacions taula 000

 

Mesures de tarifació social

Les revisions tarifàries realitzades per les administracions consorciades (Generalitat, Ajuntament de Barcelona i AMB) han potenciat la tarifació social amb l’objectiu d'afavorir l'ús del transport públic entre els usuaris habituals i els col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, cal destacar la targeta T-12, la targeta T-Jove i els descomptes per a famílies nombroses i monoparentals.

Durant l’any 2015, es van realitzar més de 107 milions de viatges amb títols socials integrats, que representen un increment de 12 milions respecte l’any anterior i de quasi 30 milions respecte l’any 2013.

L’establiment d’aquests títols socials ha comportat que les administracions consorciades hagin destinat l’any 2015 36 milions a cobrir la menor aportació de nens, joves, famílies nombroses, famílies monoparentals o persones en situació d’atur, un augment d’un 10,5% respecte l’any 2014.

 

Política tarifària

Pel que fa a la política tarifària, el Consell d’administració de l’ATM de Barcelona va aprovar el desembre passat rebaixar fins a un 9% el preu de la T-Mes, la T-Trimestre i la T-Jove de 2 a 6 zones, i tots els títols associats per a famílies monoparentals i nombroses; congelar tota la resta de títols i ampliar la cobertura de la T-12 fins el dia que el menor compleix 15 anys. L’objectiu, afavorir la mobilitat ciutadana més enllà de la primera corona metropolitana i impulsar la recurrència dels usuaris en l’ús del transport públic a través d’uns títols més competitius.

La mesura suposa una despesa addicional de 7,95 milions per a l’any 2016 que es reparteixen de forma proporcional les tres administracions, segons el Pla Marc de finançament acordat l’any 2014.