logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat avui 23 de desembre les tarifes dels títols de transport públic per a l’any 2016, que entraran en vigor el proper 1 de gener. Així, cap títol de transport incrementa el seu preu, es rebaixen els abonaments de la T-Mes, la T-Trimestre i la T-Jove de 2 a 6 zones i s’amplia fins als 14 anys inclosos la cobertura gratuïta de la T-12.

Evolució de la demanda de transport públic

Les mesures tarifàries per a l’any 2016 adoptades pel Consell d’Administració són possibles gràcies a l’increment de viatgers que està experimentant des de mitjans de 2013 el sistema de transport públic –amb una previsió de tancar l’any 2015 amb 936,5 M de viatges-, i perquè Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona han acordat incrementar les seves aportacions al sistema tarifari integrat en un total de 7,95 MEUR l’any vinent, addicionals a l’increment d’aportacions establertes en el Pla Marc de finançament 2014-2031 (veure nota de premsa Signatura del conveni i els contractes que asseguren la viabilitat del transport públic de l’àrea de Barcelona de data 11 de novembre de 14

El 2015 es consolida la recuperació de la demanda que es va iniciar durant el 2013. Així, fins aquest mes de novembre, el nombre de viatges al’ATM de Barcelona ha crescut un 2,5% fins assolir 861,3 milions, el que representa gairebé 21 milions de viatges més que en el mateix període de l’any passat.

Amb dades de tancament del mes de novembre creixen els usuaris a tots els operadors, destacant en valors absoluts l’increment de metro (9,2 M de viatges), i en valors relatius el dels autobusos interurbans (4,2%) i metropolitans (3,8%).

 

Tarifes ATM 2016Política tarifària per a l’any 2016

L’acord adoptat pel Consell d'Administració és la congelació dels preus dels títols de transport (integrats, bitllet senzill ...) per a l’any 2016, i abaratir el preu de les targetes T-Mes, T-Trimestre i T-Jove de 2 a 6 zones per afavorir la mobilitat sostenible en els desplaçaments interurbans.

En el cas de la targeta T-Mes (de 2 a 6 zones), l’ajust a la baixa del seu preu absorbeix els antics usuaris de la targeta T-50/30 de més d’una zona, títol que desapareix (només es manté la targeta T-50/30 d’una zona). El descompte és d’entre el 2% i el 9%. També s’ajusten els preus dels títols de família nombrosa i monoparental de 2 a 6 zones.

 

Ampliació de la validesa de la targeta T-12

El Consell d’Administració de l’ATM també ha acordat ampliar la validesa de l’ús de la targeta T-12 fins els 14 anys (inclosos) a tot l’àmbit del sistema tarifari integrat. Actualment la validesa de la targeta T-12 és fins a la data en què el nen o la nena titular fan 14 anys. El Consell d’Administració ha acordat prorrogar un any més el temps de gratuïtat del transport públic per als nens i nenes, fins a la data en què fan 15 anys.

A finals d’octubre de 2015, 150.359 menors de 4 a 13 anys disposen de la targeta T-12, que representa que 1 de cada 4 nens té la targeta. A la primera corona aquest rati creix fins el 48%, és a dir, 1 de cada 2 menors de 4 a 13 anys utilitza en els seus desplaçaments en transport públic aquest títol de transport.

Amb l’ampliació d’1 any en l’edat d’utilització de la targeta T-12, fins que el menor compleixi els 15 anys, es preveu que l’increment de beneficiaris de la targeta T-12 estarà al voltant de 16.500 menors. En el gràfic següent s’observa l’evolució del nombre de nens i nenes que disposen de la targeta T-12 i l’ús creixent d’aquest títol en el sistema de transport.

t12 evolucio

 

Política tarifària Aeroport

L’entrada en servei del tram de la L9 de Metro entre l’aeroport i Zona Universitària durant el primer trimestre de 2016 obliga a crear una política tarifària específica per als recorreguts amb origen o destinació a les terminals T1 o T2 de l’aeroport. La futura implantació de la T-Mobilitat permetrà simplificar aquest sistema tarifari propi ja que el sistema magnètic actual no permet definir una nova gamma de títols integrats per aquest servei.

En aquest sentit, el Consell d’Administració d’avui ha aprovat que els usuaris intensius del sistema de transport i els usuaris amb títols socials no hauran d’abonar cap recàrrec per viatjar fins a l’Aeroport, per la qual cosa podran utilitzar la T-50/30, la T-Mes, la T-Jove, la T-Trimestre, la Targeta Rosa o la targeta T-4 sense cap canvi de preu en el títol, ni necessitat d’adquirir el bitllet suplementari.

Per la seva banda, els turistes i usuaris poc intensius del sistema de transport disposaran d’un bitllet senzill aeroport de Metro, no integrat, que incorpora un recàrrec en el preu per aquest servei. El preu d’aquest bitllet serà de 4,50 euros, que es distribueix en dos conceptes: el preu del bitllet senzill normal de 2,15 euros més un recàrrec de l’aeroport de 2,35 euros. Els treballadors de l’Aeroport no hauran d’abonar aquest recàrrec.

Les estacions de Metro de l’Aeroport T1 i T2 estaran tancades d’entrada i sortida, per la qual cosa s’haurà de validar tan per accedir-hi com per sortir.