logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

La Generalitat ha creat un sistema d’etiquetatge verd dels vehicles en funció de la contaminació que produeixen. A Catalunya, un 27% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) tenen l’origen en el transport, un sector amb alta incidència d’aquest sector en la contaminació local, per la qual cosa s’ha considerat necessari actuar per afavorir els vehicles més nets. 

La Comissió rectora del Pla d’Actuació de Millora de la Qualitat de l’Aire (PAMQA2020) a la conurbació de Barcelona ja ha aprovat els criteris tècnics per determinar els vehicles nets i la seva certificació de qualitat de l'aire. Els propietaris de vehicles tindran accés a aquesta certificació a través del portal EcoviaT, gestionat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest portal disposa, des de l’any 2012, d’un sistema de descomptes que, en funció del peatge, és del 30% per als vehicles amb baixes emissions i del 40% per als ocupats per 3 o més persones. Des del setembre passat, els cotxes elèctrics tenen una bonificació del 100%. Els nous criteris ajustaran els descomptes de forma més concreta en funció de les emissions, no només de CO2, sinó també dels contaminants locals, com els òxids de nitrogen (NOx), i s’hi incorporaran tots els vehicles, no només els turismes.

Avantatges de les etiquetes

Conèixer el nivell d’emissions del vehicle a través d’una identificació visual facilitarà a les administracions, tant locals com autonòmica, aplicar polítiques de gestió de la mobilitat que permetin millorar la qualitat de l’aire que respirem, d’acord amb les seves competències. D’aquesta manera, els municipis podran, per exemple, aplicar bonificacions en els aparcaments per als cotxes considerats més nets, o restringir els accessos als més contaminants, o bé incentivar l’ús de vehicles nets a les zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP). Per la seva banda, la Generalitat incorporarà aquests criteris en la bonificació dels peatges que gestiona, situats en bona part a la conurbació de Barcelona, i a l’accés d’aquests vehicles als carrils BUS-VAO-ECO. També els podrà fer servir en la gestió del trànsit durant els episodis ambientals de contaminació.

La classificació dels vehicles

El criteri tècnic per a la determinació dels vehicles nets consta de 2 apartats: un primer per a turismes i furgonetes i un segon apartat per als camions, autocars i autobusos. En tots els casos la certificació de qualitat de l’aire dels vehicles consta de 2 categories per als vehicles considerats nets (ECO elèctric i ECO) i 6 categories addicionals per a la resta de vehicles.

Les 8 categories de la certificació de qualitat de l’aire dels vehicles s’estableixen en funció del seu potencial contaminant de l’atmosfera per òxids de nitrogen (NOX) i partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), i tenint en compte les emissions de diòxid de carboni (CO2). Cada categoria de vehicles s’identificarà amb un número i color específic.

Entrada en vigor

El sistema entrarà en vigor el primer trimestre de 2016 -quan s’aprovi la modificació del decret que regula els descomptes pels peatges de la Generalitat- per als turismes i furgonetes considerats nets. Es tracta dels ECO elèctrics (vehicles elèctrics purs i d’hidrogen elèctrics d’autonomia extesa, elèctrics híbrids endollables amb 40 km d’autonomia, i d’hidrogen) i els ECO (vehicles de gas natural, GLP o biogàs sota la normativa europea d’emissions EURO 5 o superior, amb emissions de NOXiguals o inferiors a 60 mg/km i emissions de CO2 inferiors a 140 g/km, i les mateixes condicions per als vehicles de benzina i dièsel, excepte les emissions de CO2, que hauran de ser inferiors a 100 g/km). 

La resta d’etiquetes començaran a funcionar a partir del setembre de 2016.