logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

La Direcció General de Qualitat Ambiental va col·locar la unitat mòbil el dia 6 d’Octubre davant el número 355 de la Diagonal per analitzar la variabilitat de la contaminació i fer un estudi comparatiu entre un dia de trànsit habitual i la jornada sense cotxes, amb circulació exclusiva d’autobusos pel lateral en aquest tram.

La comparació es va fer entre els dissabtes 10 i 17 d’octubre, amb situacions meteorològiques força similars i condicions d’estabilitat atmosfèrica perquè els resultats fossin el més representatius i objectius possibles. El resultat és un descens molt significatiu i important dels nivells de contaminació, sobretot de diòxid de nitrogen (NO2) durant el Dia sense cotxes respecte l’anterior dissabte. La mitjana del 10 d’Octubre, pel que fa a l’NO2, va ser de 78 µg/m3; mentre que el 17 d’Octubre va baixar fins als 41 µg/m3.

Les dades evidencien un descens del 47% d’aquest contaminant, reduint gairebé a la meitat la contaminació local. Els vehicles, i molt en especial els dièsel, emeten quantitats molt importants de diòxid de nitrogen i partícules fines. L’experiència evidencia que, si s’apliquessin mesures de descongestió de trànsit a les àrees urbanes, els nivells de contaminació baixarien de manera significativa, millorant la qualitat de l’aire que respirem.