logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

El Ple del Parlament va aprovar el passat dimecres, 22 de juliol, la llei de finançament del sistema integrat del Transport Públic de Catalunya. Aquesta llei, aprovada per unanimitat, regula les formes amb què es finança aquest sistema, a través d'aportacions institucionals i impostos. La llei també implanta la integració tarifària i preveu la posada en funcionament de la T-Mobilitat.

La llei defineix quines són les fonts de finançament del transport públic català: les aportacions institucionals mitjançant contractes-programa, les tarifes i també les taxes i impostos que gravin la contaminació atmosfèrica produïda per vehicles de motor en desplaçaments privats. És a dir, es fixa que el sistema de tarifació segueixi sent de titularitat i gestió pública.

El text aprovat també regula la integració tarifària i els títols de transport, a més d'obligar a implantar un únic sistema de pagament integrat per desplaçament que inclogui transbords i afavoreixi la intermodalitat.

Aquest punt serà la base legal sobre la qual se sustentarà la T-Mobilitat, una targeta integrada amb preus adaptats a cada usuari en funció del nombre de viatges i altres circumstàncies personals com l'edat o la feina.

De la proposició de llei inicial promoguda per ICV-Euia només ha quedat fora, gràcies als vots de CiU i el PP, un punt concret que preveia un recàrrec a l'impost sobre estades turístiques per finançar el transport públic.