logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

La implantació de la T-Mobilitat, les línies de la xarxa de bus exprés.cat o millorar la fiabilitat dels serveis de transport ferroviari són algunes de les mesures del nou pla. L’objectiu és configurar, en el conjunt del territori, una veritable xarxa de transport públic que atengui les demandes de mobilitat en cada corredor o pol de mobilitat amb una oferta adequada i sostenible

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tret avui, dimecres 17 de juny, a informació pública el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (PTVC) 2020, que defineix les directrius i les línies d’actuació per als propers anys en relació amb l’oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt del sistema.

El Pla conté les actuacions a desenvolupar per al manteniment i millora dels serveis de transport públic a Catalunya fins al 2020 a partir de la línia de treball ja iniciada en el Pla anterior pel que fa a la coordinació dels serveis de transport per ferrocarril i per carretera. L’objectiu és configurar, en el conjunt del territori, una veritable xarxa de transport públic que atengui les demandes de mobilitat en cada corredor o pol de mobilitat amb una oferta adequada i sostenible, tant des del punt de vista econòmic com mediambiental,i amb unes condicions adequades d’accés.

Per a assolir aquest objectiu, el pla estableix un conjunt de directrius tant pel que fa a la quantificació i disseny de l’oferta de serveis com per a la gestió.

Oferta de serveis

Pel que fa a l’oferta es proposen nous serveis i també racionalitzar i millorar els actualment existents tant a la xarxa ferroviària com a la de transport públic col·lectiu per carretera, amb la finalitat d’ampliar o potenciar la cobertura territorial i temporal del sistema de transport públic allà on sigui necessari i fer-lo més accessible a tota la població.

En concret, en el cas dels serveis de transport ferroviari es preveuen mesures per racionalitzar l’oferta amb un esment especial a la necessitat de millorar la fiabilitat dels serveis i amb la previsió d’una reestructuració global de la xarxa amb la consolidació dels serveis existents i l’extensió de les rodalies territorials a Girona, Lleida i Tarragona a banda de les actuacions de millora de servei derivats del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell i Terrassa.

Quant als serveis de transport per carretera, es preveu el desenvolupament de la xarxa d’altes prestacions expres.cat, la realització d’estudis de millora de serveis comarcals, la potenciació dels serveis en zones de baixa densitat i la potenciació de la xarxa transfronterera.

Finalment es preveuen mesures per a la coordinació de les xarxes urbanes i interurbanes i la potenciació de la connexió tren i bus.

Gestió dels serveis

Respecte a la gestió, el Pla conté una sèrie de prescripcions relacionades amb la qualitat en la gestió dels serveis i l’evolució futura del sistema, ja sigui amb la innovació tecnològica en la prestació i informació dels serveis amb la potenciació de la intermodalitat i la gestió unificada dels serveis, informació i atenció al ciutadà.

Es preveu en aquest àmbit, la implantació del sistema tarifari integrat al conjunt de Catalunya amb un únic model de gestió a partir del desenvolupament del projecte T-Mobilitat, la millora de la informació i atenció a l’usuari amb la creació d’una plataforma d’informació sobre el transport púbic i mesures per a la millora de la velocitat comercial i l’atenció als usuaris a parades i estacions.

Així mateix, el Pla conté les mesures per a garantir l’accessibilitat al conjunt de serveis de transport especialment pel que fa a les persones amb mobilitat reduïda amb la previsió de donar estricte compliment a la normativa aplicable durant la vigència del Pla.

S’obre avui, dimecres 17 de juny, per tant, un procés de participació per a la confecció del document definitiu del Pla. Fins a l’1 de setembre els ajuntaments, consells comarcals, associacions de col·lectius d’usuaris, el conjunt d’agents del sector del transport i ciutadans que hi vulguin participar puguin fer les seves aportacions que seran degudament analitzades i valorades per tal de completar el document definitiu.

 

ENLLAÇ A L'AMPLIACIÓ DE PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA (VEURE) FINS L'1 D'OCTUBRE DE 2015