logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Els vehicles amb llicència d'aquests municipis podran treballar, amb algunes limitacions, de manera indistinta als quatre termes municipals i aplicaran una tarifa urbana unificada.

Els ajuntaments de Granollers, les Franqueses, Lliçà d'Amunt i Canovelles han signat un conveni de cooperació intermunicipal per a la prestació conjunta del servei de taxi dins d'aquests municipis.  Els alcaldes Josep Mayoral (Granollers), Francesc Colomé (les Franqueses), Ignasi Simón (Lliçà d'Amunt) i José Orive (Canovelles) han formalitzat així una col·laboració que parteix de la realitat que els quatre municipis funcionen com un de sol pel que fa a la prestació del servei de taxi.

L'acord és un primer pas cap al funcionament unificat del servei i permetrà que els taxis dels municipis signants puguin treballar, amb limitacions en l'ús de les parades, als quatre termes municipals, recollint i deixant passatgers a qualsevol d'aquestes poblacions, amb la finalitat de millorar l'eficàcia del servei, i afavorir la rendibilitat i qualitat del treball dels professionals del sector. La llei del Taxi preveu la coordinació intermunicipal en les zones on hi ha interacció o influència recíproca entre serveis de transports. El conveni ordena, així, un servei que transcendeix els interessos de cada municipi i queda obert a l'adhesió d'altres municipis de l'entorn.  

Amb la finalitat d'aconseguir una imatge uniforme que identifiqui el servei conjunt, el conveni estableix que els vehicles siguin de color blanc, incloguin un distintiu específic i tinguin rotulat a la porta l'escut de cada ajuntament de procedència. El servei conjunt s'iniciarà quan s'hagi aprovat la tarifa urbana única d'aplicació dins dels quatre termes municipals, més econòmica que la interurbana, vigent fins ara.  

Qualsevol llicència de taxi d'aquests municipis podrà fer servir les parades actualment existents, sempre que el total de vehicles no superi el nombre de places. En queden excloses quatre parades: de Granollers, les places de Pau Casals i de Serrat i Bonastre; i de les Franqueses, la pl. d'Espanya a Bellavista i la crta. de Ribes a l'estació de tren de les Franqueses. 

Cada municipi mantindrà la competència per atorgar les llicències de taxi. En aquests moments, a Granollers n'hi ha 40; 7,  a les Franqueses; 4,  a Canovelles; i 1, a Llicà d'Amunt.

En l'acte de signatura, aquest migdia, els quatre alcaldes s'han declarat satisfets amb l'acord que han qualificat de primer pas i obert a l'adhesió de més municipis de l'entorn. Es preveu que al mes de març comenci a aplicar-se, un cop els respectius plens municipals aprovin la tarifa urbana, també unificada, que serà vàlida en el serveis d'aquesta àrea que compta amb 110. 000 habitants.