logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Els sistema de transport públic a l’ATM de Barcelona durant l’any 2014 ha consolidat la recuperació de la demanda que es va iniciar en el segon semestre de l’any anterior i ha tancat l’exercici amb 915,5 milions de viatges, un 1,7% més que el 2013. En xifres absolutes suposa un increment anual de 15,4 milions de viatges més que el 2013.

Per modes de transport, al 2014 han crescut notablement els usuaris a tots els operadors, excepte Renfe i els autobusos urbans de la 2a corona (AMTU), que pràcticament repeteixen nombre de viatgers, segons es desprèn de les dades provinents dels municipis que tenen un servei urbà de titularitat municipal. Si es contemplessin les dades de tot el conjunt dels municipis AMTU, es registraria un creixement de viatgers d’un 0,10%.

 

Els resultats positius del 2014 es produeixen després que, des de l'inici de la crisi, el sistema de transport públic hagués patit un retrocés important d’usuaris, passant d’una demanda de 934,8 milions de viatges al 2008 a 887 milions al març de 2013, situant-se a nivells similars al 2005. Tot i això, durant aquest període de gairebé cinc anys s’han produït oscil·lacions en l’ús del transport públic a causa dels continus canvis d’hàbits en la mobilitat

Al darrer semestre de l’any 2013 es va trencar aquesta tendència i des de l’estiu de l’any passat el sistema de transport públic ha recuperat més de 28 milions de viatgers.

Mesures de tarifació social

Les revisions tarifàries realitzades per les administracions consorciades han potenciat la tarifació social amb l’objectiu d'afavorir l'ús del transport públic entre els usuaris habituals i els col·lectius més necessitats. En aquest sentit, en els darrers anys s'han posat en marxa mesures de tarifació social com la targeta T-12, la bonificació per a les persones en situació d'atur, la reducció del preu de la targeta T-Jove i els descomptes per a famílies nombroses i monoparentals. Actualment, els usuaris amb títols bonificats, tant els socials de la 1a corona (Targeta Rosa, T-4 ...) com els socials de l’ATM (T-12, T-Jove ...), representen més del 24% del total de viatgers en el sistema.

Resultats a Girona, Lleida i Tarragona

En la resta d’àmbits ATM, destaquen els resultats positius registrats a Girona. En aquesta província la xarxa ha registrat en total gairebé 6,6 milions de viatgers, un 1,95 % més que l’any anterior, on es van comptabilitzar 6.467.695 passatgers. D’aquesta manera, l’àrea de Girona assoleix les xifres més altes de viatgers dels últims 3 anys, que consolida el seu creixement. Els autobusos urbans són els que registren un increment més important de viatgers. Concretament han transportat un 2,83 % més d’usuaris, amb un balanç anual de 144.008 viatgers. Pel que fa als abonaments integrats, se n’han venut un total de 147.775, un 6,27% més que l’any anterior.  

El nombre d’usuaris del transport públic a l’ATM de Lleida ha sigut de 7.479.846, xifra que suposa una disminució de la demanda del 3,05%. No obstant això, durant el darrer quadrimestre de 2014 s’ha invertit la tendència de la demanda i s’ha produït un increment d’usuaris del 3,08%, motivat per la recuperació de viatgers dels serveis urbans (+4,07%). D’aquesta forma, es frena la caiguda de la demanda que en el mateix període de l’any 2013 se situava en el 10,68%. En relació amb la utilització dels títols integrats i per modes de transport, on més creixen els usuaris és en els serveis d’autobús interurbà, on el 77,95% dels viatgers utilitzen els títols integrats de l’ATM. L’índex d’integració a nivell global se situa en el  46,27%.

El sistema de transport públic de l’ATM de Tarragona ha frenat la seva caiguda aquest 2014 i l’exercici s’ha tancat amb un total d’usuaris de gairebé 18,8 milions. Aquesta xifra suposa una disminució de viatgers de l’1,4% respecte el 2013. Les dades constaten, a més, un creixement dels títols de més fidelitat, com el T-MES, que augmenta un 28%, i també dels abonaments socials, que creixen més d’un 27%. L’augment més important és el de la T-12, que ha doblat el nombre de validacions passant de 58.888 a 116.000 usuaris. Pel que fa als usuaris, ha crescut de forma notable la fidelitat dels viatgers del sistema, iniciada ja durant el 2013. Així, fins al mes de novembre, el nombre de viatges dels títols de més fidelitat, el T-MES, ha crescut un 28,10%, mentre que els del T-50/30 i T-10/30 han crescut un 6,38% i un 3,85% respectivament. També cal destacar l’ús del títol T-12, amb un increment del 100,28% el que significa que el nombre de nens i nenes d’entre 4 i 12 anys que l’han fet servir durant 2014 s’ha doblat.

Com en anys anteriors, l’estacionalitat continua marcant l’evolució mensual del nombre de viatgers del sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona, molt especialment en el els serveis interurbans, que entre els mesos de maig i octubre (ambdós inclosos) enregistren el 70% dels viatgers anuals. Les puntes més significatives corresponen als mesos de juliol i agost. Aquesta estacionalitat en el comportament del transport interurbà està estretament lligada a la mobilitat obligada i no obligada associada a l’activitat del sector turístic a la zona central de la Costa Daurada.