logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Una nova línia del bus exprés.cat connecta, des d’aquest mes de febrer, Mataró amb Barcelona. El nou servei, que ha posat en marxa el Departament de Territori i Sostenibilitat, oferirà 1.500 places més cada dia, el que suposa un increment del 25% respecte de l’oferta actual.

La implantació es durà a terme en dues fases: la primera, iniciada el 2 de febrer, en què s’incrementaran en 48 el nombre d’expedicions de les actuals línies C1 i C2, i una segona, que es realitzarà abans d’aquest l’estiu, en què se substituiran 5 dels vehicles actuals per altres 5 amb més capacitat.

De moment, les línies C1 Barcelona-Mataró Centre (800.000 viatgers/any) i C2 Barcelona-Mataró Nord (450.000 viatgers/any), que circulen per l’autopista C-32, s’han reconvertit en les noves línies exprés e11.1 i e11.2. Els dos serveis, amb una ocupació mitjana de 36,18 viatgers/expedició, mantenen les mateixes parades però amplien la seva oferta amb un total 48 noves expedicions de dilluns a divendres.

Així, la línia e11.1 (antiga C1) passa de 41 expedicions sentit Barcelona i 36 sentit Mataró a 51+53 expedicions (increment de 10+17 expedicions) de dilluns a divendres, excepte agost. Pel que fa a la línia e11.2 (antiga C2), aquesta passa de 26 expedicions sentit Barcelona i 26 sentit Mataró a 37+36 expedicions, de dilluns a divendres, excepte agost. Això suposa un increment d’11+10 expedicions.

Per poder donar resposta a aquest increment d’oferta, de l’operador Casas del grup MOVENTIS, es posen en circulació 2 nous vehicles de 15 metres.

La xarxa exprés.cat també incorpora altres millores, com la informació als usuaris. S’instal·laran  6 nous panells d’informació en temps real a les principals parades de Mataró, a més d’aprofitar els dos panells que hi ha actualment a la ciutat. Aquesta actuació es durà a terme amb l’Ajuntament de Mataró. L’exprés de Mataró també tindrà premsa gratuïta a bord i el wifi s’anirà implantant progressivament als vehicles durant el primer semestre de 2015. La majoria dels vehicles seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i estaran integrats sota una mateixa imatge corporativa, exprés.cat, que aporta visibilitat al servei i facilita als usuaris la seva ràpida identificació. 

L’e11: Barcelona-Mataró és la setzena línia d’aquestes característiques que s’implanta a Catalunya i l’onzena de la demarcació de Barcelona. El Barcelona-Mataró és un dels corredors amb més demanda de tot Catalunya. Transporta anualment més d’1,25 milions de viatges.