logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Les tarifes dels títols de transport públic per al 2015 inclouen la reducció del preu de la targeta t-10, que es redueix un 3,4% respecte a la tarifa actual. També es rebaixaran els preus dels títols bonificats, la T-Trimestre per a persones en atur  i la T-70/90 FM/FN, que es calculen en base al preu de la targeta T-10. Pel que fa a la resta de títols de transport, mantindran el mateix preu que aquest 2014.

Les noves tarifes s’han aprovat avui al Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Segons expliquen des del departament de Terrotori i Sostenibilitat, la Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona han incrementat les seves aportacions al sistema tarifari integrat per poder aplicar aquestes mesures que representen una reducció del 2,4% en la tarifa mitjana ponderada del sistema de transport.

Tot i que des de l’AMTU celebrem l’esforç tarifari, creiem important recordar que cal potenciar més que mai l’ús del transport urbà. Sense un major nombre de viatgers amb bitllets integrats, els municipis de l’AMTU es poden veure obligats a aportar més diners, ja que percebran menys per ingressos de recaptació.

Noves comarques i congelació dels títols propis de Rodalies i Regionals

Els preus aprovats també afecten a les comarques del Ripollès i el Berguedà, que a partir del gener formaran part del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona. La incorporació d’aquestes comarques ha comportat que es creïn dos tipus de packs de 10 viatges (de 7 i 4 zones) per als desplaçaments entre el Berguedà i Barcelona, el Berguedà i el Bages i el Ripollès i Barcelona.

Les tarifes dels títols propis de Rodalies de Catalunya i Regionals també quedaran congelades. Avui l’ATM de Barcelona ha aprovat les del seu àmbit i la resta d’ATM ho faran properament.

Evolució del transport públic durant el 2014

Pel que fa a l’evolució dels viatgers del sistema de transport públic, aquest 2014 es consolida la recuperació iniciada durant el segon semestre de 2013. Així, fins novembre, el nombre de viatges a l’ATM de Barcelona ha crescut un 1,5%, fins a 840 milions, el que representa gairebé 12 milions de viatges més que en el mateix període de l’any passat.

Per modes de transport, creixen els usuaris a tots els operadors, excepte a Rodalies de Catalunya i els autobusos urbans de la segona corona metropolitana, que es mantenen lleugerament a la baixa amb un descens del 0,4% i del 0,6% respectivament. El metro guanya un 1,3% d’usuaris, Ferrocarrils de la Generalitat un 1,9% i el Tramvia un 2,9%. Pel que fa al bus, els de TMB creixen un 0,6%; els de l’AMB un 6,8%; i els de la Generalitat, un 1,9%.

Cal recordar, no obstant, que si es comparen els diferents serveis, fixant-se en l’oferta i demanda i l’eficiència dels serveis per carretera respecte als serveis interurbans de la Generalitat o de l’AMB (sense tenir en compte el TMB), els serveis AMTU són els més eficients. Tot i realitzar un 7% de quilòmetres menys respecte el 2010, mantenen -i fins i tot incrementen- les seves dades, mentre que els autobusos interurbans de la Generalitat, a tall d’exemple, han mantingut el nombre de validacions del 2010 tot i tenir un augment del 10% del servei.

Preus per títols

Per títols, la T-Jove (+29%), la T-Trimestre (+28%), els abonaments per famílies nombroses i monoparentals (+21%), la T-MES (+15%) i la T-Trimestre bonificada per a aturats (+11%) són els que creixen més, fet que constata que millora també el nivell de recurrència dels usuaris amb aquests abonaments que aporten més fidelitat i millor relació preu/viatge.