logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

 

El Govern, reunit el 4 de novembre de 2014, ha aprovat la subscripció del conveni de finançament del sistema de transport públic per al període 2014-2031 entre el Govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el consorci Autoritat del Transport Metropolità amb l'objectiu de donar estabilitat financera i sanejar el sistema integrat de transport públic regular de viatgers gestionat per l'ATM. 

A banda del conveni, també s'ha donat llum verda al Pla quadriennal de finançament, que detalla les aportacions a realitzar entre els anys 2014 i 2017. En total, el sistema de transport públic acumula un deute superior als 546 milions d'euros, que posa en risc la seva viabilitat.

La situació de deute és fruit sobretot de la conjuntura econòmica, que els darrers anys ha comportat una reducció important de la demanda; de l'aposta de les administracions pels títols socials altament bonificats, i de la reducció de les aportacions de l'Estat, que han passat de 184 milions d'euros el 2011 a 94 el 2014.

Amb l'objectiu de garantir el finançament del sistema, estimular-ne l'ús amb un nou model tarifari i reduir el seu endeutament a zero, s'han definit les actuacions següents:

  • Redactar un pla de sanejament del deute existent que recuperi l'equilibri entre els ingressos i els costos del sistema.

  • Augmentar les aportacions econòmiques de les administracions consorciades durant els propers tres anys, a banda d'assumir el compromís d'incrementar-les a partir del 2017 en funció de la ponderació objectiva entre l'IPC general i l'IPC del transport. D'aquesta forma, la Generalitat mantindrà l'aportació per al 2014, incrementarà en 2,4 milions d'euros la del 2015 i en 5,5 milions la del 2016. Per la seva part, l'Ajuntament de Barcelona augmentarà cada any en 10 milions les aportacions dels anys 2014, 2015 i 2016, mentre que l'increment per part de l'AMB serà de 7 milions anuals en aquest mateix període. Així, a partir del 2016 la Generalitat aportarà 289,1 milions al sistema, l'Ajuntament de Barcelona, 110, i l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, 115,6. En els tres casos s'hi sumarà cada any l'augment ponderat de l'IPC.

  • Preveure la sostenibilitat dels nous serveis que es posin en marxa en un futur a partir de les noves aportacions que faci l'Administració que proposa l'increment de serveis. En aquest sentit, l'acord ja incorpora l'augment d'oferta que suposarà l'entrada en funcionament de la línia L9 i els perllongaments d'FGC a Terrassa i Sabadell.

  • Dissenyar noves mesures d'estalvi per als operadors públics amb el compromís de reduir l'endeutament del sistema a curt termini. Aquesta mesura inclou una clàusula social que garanteix que no es poden produir acomiadaments.

  • Confeccionar un pla d'estímul de la demanda que estableixi, a partir de 2015, una millora del model tarifari, amb un sistema objectiu de preus, i amb la garantia que les aportacions dels usuaris via tarifes mai serà superior al 50% del cost total del sistema. Aquest pla inclou avançar cap a una nova fórmula més equitativa del càlcul de les diferents zones tarifàries. Aquestes actuacions ja formarien part del nou sistema tarifari de la T-Mobilitat, que s'ha de començar a implantar de forma progressiva a partir del 2015.

  • Introduir criteris ambientals que penalitzin econòmicament el transport privat i que els ingressos reverteixin de forma finalista en el manteniment del sistema de transport públic.

  • Mantenir la tarifació social existent, que actualment representa un 22% dels viatges.

  • El conveni de finançament aprovat avui respon als compromisos del Pacte metropolità per al transport públic, que les administracions fundadores del consorci ATM van signar el mes de març passat amb l'objectiu de donar estabilitat financera i sanejar el sistema de transport en el període 2014-2031.