logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

L'Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà està d'aniversari. Aquest diumenge, 21 de setembre, es compleixen 13 anys de la creació d'aquesta associació de municipis que té com a objectiu l'enaltiment i la promoció del transport públic urbà de les seves ciutats, i de la mobilitat en general de la regió metropolitana de Barcelona.

L'AMTU va ser creada pels alcaldes i regidors de 16 municipis: Abrera, Caldes de Montbui, Cardedeu, Granollers, Igualada, Lliça d'Amunt, Manresa, Mataró, Parets del Vallès, Rubí, Sabadell, Sitges, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, als quals se n'hi ha anat afegint de nous fins arribar als 69 ajuntaments i els 2 consells comarcals adherits actualment. La sessió fundacional va tenir lloc el 21 de setembre del 2001 a Granollers, que des del 2004 acull la seu de l'entitat.
L'AMTU és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d'organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya de la Generalitat, i és membre del gran consorci pel transport públic d'aquesta regió, L'Autoritat del Transport Metropolità -ATM, fundada per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Entitat Metropolitana del Transport -EMT, i l'Administració General de l'Estat com a observador.

L'any 1996, quan es va crear l'ATM, diversos alcaldes de la 2a Corona com Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú) van demanar que els municipis no quedessin al marge de les decisions de l'ATM. Així és com un representant d'aquests ajuntaments va entrar a formar part del Consell d'Administració de l'ATM. Amb els anys, fruit de la intensa gestió de l'ATM i de la demanda de més municipis de sumar-s'hi, es va fer palesa la necessitat que la representació de municipis de la 2a corona adquirís una naturalesa més àmplia, més estructurada políticament, i més operativa. Va ser així com es va posar la llavor de la creació de l'AMTU.

L'AMTU té tres fronts d'actuació: ampliació de l'associació, reconeixement exterior, i assolir un millor finançament pel transport públic urbà i més infraestructures per a la mobilitat de la 2a Corona metropolitana.

L'AMTU va ingressar com a membre de ple dret a l'Autoritat del Transport Metropolità el 18 de novembre de 2002. Un any després l'AMTU formava part de tots els organismes planificadors i consultors de la mobilitat de Catalunya dependents de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques. El 2006 el conseller Joaquim Nadal i el president de l'AMTU Josep Mayoral signen un conveni pel que els Transport públics Urbans de l'AMTU s'integren en el Contracte-Programa 2007-2010, amb una dotació econòmica de 28 M€ per aquest període. Era la primera vegada que els transports públics urbans de la 2a corona sortirien en un Contracte-Programa, de caràcter estatal.

Actualment l'AMTU compta amb 71 municipis i 2 Consells Comarcals associats, que representen una població d'1,96 milions d'habitants i un volum de viatgers transportats de més de 40 milions el 2013. L'alcalde de Mataró, Joan Mora, n'és el seu president. L'AMTU té la voluntat de representar la veu conjunta de tots els municipis del seu àmbit territorial; per tant, l'AMTU està oberta a tots aquells altres municipis i entitats municipals que gestionen transport públic a les seves ciutats i que voluntàriament decideixin formar-ne part.