logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Aquestes dades es desprenen de l'estudi "Accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons d'activitat econòmica de la RMB" que ha presentat el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i que ha realitzat amb la col·laboració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

L'estudi permet conèixer l'oferta de transport públic de què disposen les gairebé 300.000 persones que treballen als 728 polígons de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) i alhora serveix per millorar la planificació de la seva mobilitat. Aquest té una orientació pràctica ja que per a cada polígon s'indica el tipus d'actuació que es recomana dur a terme per millorar-ne l'accessibilitat en transport públic col·lectiu. D'aquí que sigui una eina actualitzada i pràctica que facilita la posada en marxa d'accions que garanteixin l'accés als treballadors i treballadores als centres de treball localitzats als polígons, i que ho facin fonamentalment a través d'un sistema de transport públic col·lectiu, segur i sostenible.

 

Metodologia de l'estudi

L'estudi fa una anàlisi quantitativa de l'accessibilitat dels treballadors de tots els polígons de la RMB a partir de l'índex d'accessibilitat en transport públic col·lectiu (iATPC), un indicador numèric creat expressament per a aquest estudi i que valora, per a qualsevol punt del territori, el grau d'accessibilitat en transport públic, entès com la suma d'accessibilitat a totes les línies de transport properes d'autobús, metro, tramvia i tren i el desplaçament a peu com a final de la cadena intermodal. No s'han utilitzat per al càlcul les línies ferroviàries de mitjà i llarg recorregut ni les d'alta velocitat.

L'estudi estableix sis nivells d'accessibilitat: molt bona, bona, acceptable, millorable, deficient i no accessible. Per tal de sintetitzar la informació, aquestes categories d'accessibilitat s'han simplificat en bona –que correspon a les categories molt bona, bona i acceptable de l'estudi-, millorable –que es correspon a la categoria del mateix nom- i deficient –que engloba les categories deficient i no accessible.

L'estudi, a més, fa una anàlisi qualitativa, a partir d'una enquesta, dels polígons dels 45 municipis membres de l'associació Pacte Industrial que inclou informació sobre l'accessibilitat a peu i en bicicleta.

 

Resultats de l'estudi

Gairebé 58.000 treballadors tenen mala accessibilitat en transport públic als polígons.

Els resultats d'aquest estudi mostren que un 80,6 % dels treballadors dels polígons de la RMB gaudeixen d'una accessibilitat en transport públic bona, un 6,9% millorable i un 12,5% deficient. En nombres absoluts, 57.500 treballadors dels polígons de la RMB tenen una accessibilitat en transport públic deficient o millorable.

El nivell d'accessibilitat varia en funció de la comarca

El Barcelonès és la comarca amb una millor accessibilitat, mentre que l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental són les comarques que tenen més treballadors amb accessibilitat deficient o millorable. D'aquestes, el Baix Llobregat és la comarca amb un major nombre de treballadors amb accessibilitat deficient o millorable (20.500), però, en termes relatius, l'Alt Penedès és la que té un percentatge més gran de treballadors amb mala accessibilitat (7.000 treballadors que representen el 88% del total).

   

 

Propostes de millora

- La millora de l'accessibilitat es pot realitzar mitjançant un gran número d'actuacions, que aquest estudi ha agrupat en diferents eixos:

- Millora de l'accessibilitat en transport públic col·lectiu. Donada la rigidesa del mode ferroviari, es proposa la millora de l'oferta d'autobús. Aquestes millores poden dirigir-se a incrementar l'accessibilitat global d'un PAE que estigui mal comunicat, o bé només a millorar la connexió d'una part del polígon que localment estigui mal servida, per exemple variant la ubicació de les parades.

- Millora de l'accessibilitat amb bicicleta. Per als polígons que ja disposin d'un accés específic a peu, i sempre que disposin d'una mida mínima, es proposa el condicionament per a utilització també amb bicicleta.

- Millora de l'accessibilitat a peu. Per aquells polígons que es trobin integrats o molt propers als nuclis urbans, i disposin d'una mida mínima, es proposa que disposin d'un itinerari específic d'accés amb aquest mode.

- Finalment, es considera una línia específica d'actuacions per als PAE més petits amb dificultats d'accessibilitat.

 

Informació extreta del portal "Pacte Industrial de la RMB"