logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Els aspectes més valorats són el tracte del personal i la seguretat en el viatge.

Els usuaris atorguen una qualificació de 7,98 al Mataró Bus com a resultat global de l'enquesta anual sobre la qualitat del servei d'autobusos urbans. La nota mitja ha estat la més elevada des que la concessionària del servei, Corporación Española de Transporte, SA (CTSA) va iniciar el servei.

L'enquesta ha estat realitzada per l'Institut Opinòmetre, S.L. per encàrrec de CTSA. Es va fer al novembre sobre una mostra de 800 viatgers escollits de forma aleatòria per línies, dies de la setmana i franges horàries.

Els clients entrevistats han de valorar de l'1 al 10 quina opinió tenen dels diferents aspectes del servei: la puntualitat, els recorreguts de les línies, les freqüències de pas, els horaris existents, la comoditat i neteja dels autobusos, la seguretat percebuda durant el viatge, la qualitat de les parades, el tracte que reben del personal de l'empresa i la informació d'horaris i recorreguts de que disposen. També han de puntuar quina importància li donen a cada un dels aspectes valorats.

 

Puntuacions per sobre de 7

S'ha arribat a la major valoració global des de l'inici de la concessió. Els usuaris de Mataró Bus valoren globalment el servei amb una nota de 7,98 sobre 10 punts. A més, tots els elements considerats a l'enquesta han obtingut valoracions per sobre de 7.

Els aspectes més destacats han estat el tracte del personal (8,21), la seguretat percebuda durant el viatge (8,07) i la informació dels recorreguts (8,03) i dels horaris (7,97). La resta d'aspectes valorats són la puntualitat (7,86), la neteja dels vehicles i els recorreguts (7,76), la comoditat dels vehicles (7,71), la qualitat de les parades (7,51), els horaris (7,34) i les freqüències (7,31).

Quant al perfil dels usuaris, la majoria de viatgers són dones (73,3%). Les franges d'edat majoritàries són les compreses entre 30 i 44 anys (30,21%), de 45 a 64 anys (28,21%) i majors de 64 anys (14,98%). El 45,94% dels viatgers són població ocupada, seguit dels jubilats (15,11%), els estudiants (14,36%) i els aturats (13,73%). Del grup de població ocupada, un 38,04% treballa al sector serveis i un 16,30% són dependents o treballadors del comerç.

Enguany cal destacar que un cop més el motiu principal per no realitzar el desplaçament en vehicle privat és no tenir carnet de conduir (55,31%), però que de la resta, un 26,97% podria utilitzar el vehicle privat per realitzar el seu desplaçament, però prefereix l'autobús urbà.

Un 31,46% dels usuaris utilitza el Mataró Bus tots els dies feiners, i un 8,24% l'utilitza tots els feiners i també els caps de setmana. La major part dels desplaçaments es fan per anar o tornar de la feina (31,59%), un volum inferior per anar o tornar de visitar amics i familiars (12,23%), per anar o tornar del centre d'estudis (9,99%) i per anar o tornar de fer compres (9,49%).

La targeta T-10 (ATM) és el títol de transport més utilitzat (55,06%), seguit del carnet blau (13,98%), el bitllet senzill l'utilitza un 10,11%.

Així doncs, el perfil més habitual del client de Mataró Bus és el d'una dona, de 30 a 45 anys, que treballa al sector serveis i que cada cop confia més en el transport públic ja que es desplaça en autobús cada dia feiner i per diferents motius, utilitzant títols integrats de l'ATM, sobretot la T-10.

 

Per més informació, contacti amb:
Mataró Bus – Sònia Ortega

Tel. + 937 575 394 - Fax: + 937 575 416