logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Els viatgers valoren amb una satisfacció de 94 punts sobre 100 diferents prestacions de la línia ràpida com la freqüència, la puntualitat o la seguretat.

 

La línia de bus exprés.cat e4 que uneix Barcelona i Ripollet i que es va posar en marxa l'octubre de 2012 ha guanyat un 17% d'usuaris el primer any. Durant el 2013 s'han realitzat 667.702 viatges, el que significa una demanda de 96.000 viatges més respecte l'any anterior. L'entrada en funcionament de la xarxa exprés.cat al corredor de Ripollet, gestionada per Autocars R. Font SAU, ha significat una reducció del temps del trajecte entre les dues ciutats en prop de 10 minuts, amb freqüències de pas de 10 minuts en hora punta els feiners. També nous serveis els caps de setmana cada hora i a l'agost cada mitja hora, connexions que fins llavors no existien. I la implantació de 14 parades amb informació en temps real.

Enquesta de satisfacció

No només les dades d'increment de viatgers en aquesta línia són positives. La satisfacció dels usuaris és molt alta també, ja que puntuen amb una mitjana de 91 punts sobre 100 el grau de satisfacció global de la línia, incrementant en 10 punts els resultats de l'enquesta anterior. Aquesta xifra puja fins als 94 punts en aspectes com la freqüència, per la reducció del temps d'espera entre serveis; i la puntualitat, gràcies al fet que la circulació de les expedicions a través del carril Bus-VAO d'entrada a Barcelona ha permès evitar les retencions a l'autopista C-58. I arriba fins als 95 punts en aspectes com l'itinerari i la seguretat (s'ha incorporat un vehicle nou i l'edat mitjana de la flota és de 6 anys).