logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

El cercador de rutes a Internet Mou-te amb transport públic per Catalunya incorporarà a partir d'ara una nova funcionalitat per calcular els beneficis mediambientals d'utilitzar el transport públic enlloc del cotxe per a un trajecte determinat.

Quan se seleccioni l'origen i la destinació i es consulti el resultat, el cercador indicarà l'estalvi energètic i de contaminats atmosfèrics que representa fer el trajecte en transport públic respecte viatjar en transport privat. A més s'ofereix informació sobre certs indicadors ambientals: l'estalvi de benzina, l'estalvi d'energia, les emissions de CO2, d'òxids de nitrogen (NOx), i de partícules en suspensió (PM10) i la quantitat d'arbres necessària per absorbir el CO2 generat.

També ofereix unes recomanacions bàsiques sobre els beneficis per a la salut que comporten els desplaçaments a peu i en bicicleta combinats amb el transport públic.

Aquesta nova funcionalitat també es podrà consultar des de la plataforma mòbil del Mou-te (gencat.mobi/mou-te) en una versió més simplificada. Rodalies de Catalunya (www.gencat.cat/rodalies) també incorporarà aquesta funcionalitat i mostrarà els beneficis per al medi ambient que comporta utilitzar el tren enlloc del cotxe.

El Mou-te informa sobre les dades que aporten els diferents organismes titulars dels serveis públics de transports i els operadors del sistema. El cercador ofereix diverses rutes de transport multimodals en funció dels criteris especificats de cerca, considerant tant el transport públic urbà com l'interurbà i els trams a realitzar a peu tant per arribar al punt més proper de transport públic com per efectuar els intercanvis entre els modes de transport. També permet obtenir la informació actualitzada dels horaris, les línies de transport, les incidències o les afectacions al servei.