logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

La resta d'actuacions previstes al pla que va permetre el traspàs del servei ni tan sols s'han projectat.

3 anys després que el consell de ministres aprovés el Pla d'Infarestructures de Rodalies de Catalunya 2008-2015 pel qual es comprometia a invertir-hi 4.000 milions en 8 anys, només s'ha executat el 6,9% de la inversió prevista, uns 224,632 milions. 

Les inversions fetes han estat per a l'estudi de la nova línia Castelldefels-Cornellà, els projectes i estudis dels accessos a l'aeroport del Prat i els estudis informatius del desdoblament entre Montcada i Vic. Però el que més preocupa a la Generalitat és que ni tan sols hi ha projecte per a la resta de les actuacions del Pla.

La Generlitat espera que aquest any l'Estat modifiqui la legislació per tenir capacitat per rescindir el contracte amb Renfe com a operadora si no compleix els compromisos.El Govern condiciona la signatura del nou contracte amb Renfe a aquest canvi i al fet que l'Estat pagui els deutes derivats de la prestació del servei.

Informació extreta del diari Ara de 19 de març de 2012.