logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Desapareix per poc ús la línia dels polígons industrials creada el 2006. El govern de Terrassa ha aprofitat la modificació de les línies d'autobús de Terrassa fetes en aplicació dels ajustos pressupostaris per crear una línia directa de connexió amb l'Hospital de Terrassa.

La solució aportada ha estat modificar la línia 11, que unia el barri de Poble Nou amb el centre sanitari que només tenia 1.689 usuaris diaris, per convertir-la en la línia Hospital Exprés, reduint-ne la freqüència de pas de 25 a 21 minuts i augmentant el nombre d'expedicions diàries de 38 a 45.

Altres modificacions han consistit en canvis de recorregut de la línia 3 i reducció dels serveis els diumenges de les línies 6 i 7.

Informació extreta del diari El Punt Avui de 27 de març de 2012.