logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Prioritza el transport públic augmentant l'aportació de la Generalitat a l'ATM fins als 300 milions d'euros.

La Generalitat té com a objectiu prioritari salvaguardar el transport públic, peça cabdal en l’Estat del benestar, i fer-lo econòmicament sostenible. Per tal d’assolir un transport col·lectiu de qualitat, el Departament de Territori i Sostenibilitat incrementarà en els pressupostos de 2012 l’aportació a l’ATM un 6,3%, fins a un total de 300 MEUR.

D’altra banda, la revisió de tarifes per al 2012 que ha aprovat avui el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), bonificarà els usuaris més habituals del sistema. Així, pel que fa a 1 zona, s’han abaixat les tarifes de la T-Trimestre (de 140 a 135 euros) i de la T-Mes (de 51 a 50 euros). Paral·lelament, l’any vinent es potenciaran les tarifes socials . S’ampliarà l’edat d’utilització de la T-12 de forma progressiva fins als 16 anys (inclosos) i, l’any vinent la podran utilitzar els infants de 4 a 13 anys. Pel que fa als joves, la T-Jove té una disminució superior al 12% en totes les zones; pel que fa a 1 zona, el preu baixa de 119 a 100 euros. Amb aquesta mesura, els joves poden adquirir un títol trimestral pagant dues T-Mes (un descompte del 33%).

També s’ha aprovat un ajut a les persones en situació d’atur, que podran adquirir la T-Trimestre amb un descompte mínim del 50%, sempre que compleixin determinats requisits d’ingressos.

Les noves tarifes, a més de promoure l’ús del transport públic per tal d’afavorir una mobilitat sostenible, responen a la voluntat d’encaminar-se cap a un equilibri financer del sistema, d’una banda, i a reduir-ne els costos.

En aquest sentit, en el marc de l’ATM es durà a terme un pla d’eficiència amb la finalitat de reordenar serveis, adaptar l’oferta a la demanda real i a racionalitzar la despesa. Una altra línia d’actuació important serà la de la lluita contra el frau, amb l’adopció de mesures com la incorporació d’un holograma per dificultar la falsificació dels títols integrats i l’augment de la sanció per viatjar sense bitllet o amb un títol de transport inadequat (dels 50 euros actuals als 100, el doble), a més de l’augment de la vigilància i el control.

Nou sistema de peatges

El nou model incorpora criteris globals i homogenis en els descomptes a les autopistes de titularitat de la Generalitat i està més vinculat a la gestió de la mobilitat, l’eficiència i la sostenibilitat mediambiental. Concretament, introdueix criteris d’alta ocupació i de baixes emissions, així com de recurrència. Aquest sistema substitueix l’actual, basat en bonificacions específiques en cada barrera, sense uns criteris genèrics, i vinculat exclusivament al finançament de les infraestructures.

El sistema que avui es presenta, doncs, introdueix els conceptes següents:
- Vehicles d’alta ocupació: tres o més ocupants. La bonificació corresponent és del 40%
- Vehicles ecològics: vehicles que tinguin baixes emissions de CO2. En el cas dels vehicles de gasoil i biodièsel, l’emissió ha de ser inferior a 108 gr/km i en els de benzina, inferior a 120 gr/km. S’inclouen tots els vehicles elèctrics, GLP, de gas natural i d’hidrogen. La bonificació per aquest concepte és del 30%
- Recurrència: s’hi poden acollir els usuaris que efectuïn més de 16 viatges al mes i s’aplicarà des del primer viatge. El descompte és del 30%.

Per a més informació consulteu la web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.