logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

L’Acord per al Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha estat signat pels representants dels grups polítics: Antonio Balmón per PSC, Xavier Trias per CiU, Lluis Tejedor per ICV-EUiA i Jordi Portabella per ERC.

Pel govern d’aquesta administració, els partits polítics PSC,CiU, ICV-EUiA i ERC han signat l’Acord per al Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el qual es recullen les grans línies d’actuació metropolitana pel mandat 2011-2015 .

Aquestes es fonamenten sobre la base d’una realitat metropolitana com a xarxa de pobles i ciutats, amb què s’abordaran temes com la promoció econòmica, la creació d’ocupació, l’ordenació del territori, l’habitatge, la mobilitat i el transport públic, el medi ambient i els espais naturals.

Les grans línies que dibuixa l’Acord de Govern signat, determinen un seguit d’objectius sectorials centrats, conseqüentment, en grans eixos d’actuació, definint accions concretes per aconseguir-los, com són: la constitució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità, la creació de l’Agència Metropolitana de Promoció Econòmica, completar i acabar la posada en funcionament regular de les instal•lacions de tractament i valorització de residus municipals, continuar la millora en la prestació del servei d’abastament d’aigua i optimitzar el sistema de Sanejament i depuració o establir el programa d’actuació per estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt de municipis de la nova Àrea Metropolitana de Barcelona, entre d’altres.

L’estructura política de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ve configurada pel Consell Metropolità, sota la presidència de Xavier Trias i la vicepresidència executiva
d’Antonio Balmón, amb una Junta de Govern de 17 membres i una Comissió Executiva que definirà les línies estratègiques i els objectius principals del mandat.

Es defineixen cinc àrees de gestió, sota la direcció d’un vicepresident cadascuna, que són:
-Administració i territori: gestió ordinària de l’administració, política territorial, habitatge, infraestructures metropolitanes, serveis centrals i coordinació política (dirigida pel Vicepresident executiu)
-Transport i mobilitat
-Medi Ambient
-Desenvolupament econòmic
-Planificació estratègica (Pla Estratègic Metropolità, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans)