logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003


ImageNota de premsa AMTU

23 de novembre de 2009

 


Una de les principals conclusions que es poden extreure d’aquest estudi és que els ciutadans de l’àmbit AMTU es mouen principalment dins d’aquest àmbit, i per fer-ho utilitzen el transport privat perquè no hi ha transport públic adequat a les seves necessitats.

 

Per encàrrec de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) l’Institut Apolda, SL, amb la col·laboració d'ALG, ha realitzat, durant la primavera de 2009, una enquesta de mobilitat en l'àmbit AMTU (2a Corona Metropolitana).

 

L'objectiu de la realització d'aquesta enquesta és conèixer a fons la mobilitat interurbana de la 2a Corona Metropolitana (CM), i com a conseqüència poder articular una política de mobilitat i foment del transport públic adient a les necessitats i mancances detectades. La intenció és realitzar aquesta enquesta cada dos anys per veure si hi ha alguna evolució remarcable en aquest període en algun dels seus paràmetre o resultats.

 

El primer resultat a destacar és que els ciutadans de l’AMTU tenen com a primera destinació les pròpies ciutats AMTU, i la segona destinació és la 1a CM. En tot l’àmbit AMTU es produeixen diàriament 2.004.494 viatges interurbans, dels quals el 79,5% es queden dins el mateix àmbit AMTU, i el 17,2% van a la 1a CM. Pel que fa als motius dels desplaçaments, la gran majoria (43,75%) es desplaça per motius laborals, mentre que els estudis i les gestions personals ocupen el 2n (8,4%) i 3r lloc (8,2%).

 

D’aquest resultat se n’extreu la conclusió que en pocs anys s’ha capgirat el destí dels viatges. Abans, la 1a CM era el principal destí, i ara ho és la 2a CM. Aquest fet explica la diferent utilització del transport públic. Els ciutadans que utilitzen el transport públic quan tenen com a destinació la 2a CM representen el 9,8%, mentre que quan la destinació és la 1a CM la xifra puja al 37,7%. Això s’explica per la manca de dotació de transport públic en els municipis de la 2a CM respecte els de la 1a.

 

Així, un 48,6% dels enquestats afirmen que utilitzarien el transport públic si disposessin d'una bona oferta, i un 67,4% afirmen que no l’utilitzen perquè no n’hi ha o és molt deficient.

 

Per tant, una de les principals conclusions que es poden extreure d’aquest estudi és que els ciutadans de l’àmbit AMTU es mouen principalment dins d’aquest àmbit, i per fer-ho utilitzen el transport privat perquè no hi ha transport públic adequat a les seves necessitats.

 

La Línia Orbital Ferroviària, una infraestructura totalment necessària

Una de les conclusions de l’estudi és que la Línia Orbital Ferroviària (LOF) és del tot necessària ja avui en dia. De les dades obtingudes en resulta que la mobilitat actual entre les 24 ciutats que tindran almenys una estació de la LOF sumen 195.475 desplaçament diaris. La mobilitat actual entre les zones tarifàries que tindran una o més estacions de la LOF sumen 351.730 desplaçament/dia. A aquestes quantitats caldria encara sumar-hi un 16% corresponent als viatges habituals (els que es realizen 2 o més vegades per setmana).

 

Cal recordar que l'Estudi de Reserva de Sòl i Proposta del Traçat de la LOF, aprovat pel Govern de la Generalitat, preveu un flux de desplaçaments utilitzant aquesta infraestructura de 180.000 desplaçaments/dia a l'any 2020. Tenint en compte les dades obtingudes, actualment ja gairebé s'hauria assolit aquesta xifra de l'estudi.

 

Recordem que l’AMTU té actualment 71 entitats adherides, de les quals 66 municipis i 5 Consells Comarcals (Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Alt Penedès i Garraf) amb una població representada de 1.887.611 d’habitants i 45 milions de viatgers.

 

Granollers, 23 de novembre de 2009

 

Díptic (1,94 Mb)

 

Resum Executiu (1,43 Mb)

 

[+ informació]