logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

 

ImageNota de premsa AMTU

25 de gener de 2006

 

El director general de Ports i Transports del DPTOP, Esteve Tomàs, i l’alcalde de Granollers i president de l’Associació de Municipis del Transport Urbà (AMTU), Josep Mayoral, han presentat avui aquest programa d’ajuts i han fet balanç de la primera convocatòria. Els ajuts han beneficiat un total de 42 ajuntaments de l’àmbit territorial del consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i que no formen part de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT). D’aquesta manera, es doten de recursos econòmics addicionals per tal de poder impulsar increments de la freqüència de pas, nous equipaments de les parades o la renovació de la flota, entre d’altres actuacions.


Amb aquesta resolució, la Generalitat enceta una nova línia d’ajuts adreçada a donar suport financer a les actuacions de millora del servei d’autobusos que duen a terme les empreses gestores municipals.


L’import de l’ajut concedit a cada municipi s’ha determinat en funció de la població, del nombre de viatgers transportats en l’exercici 2004 i del balanç econòmic anual, en base al projecte de millora presentat pel propi ajuntament.


Entre les actuacions subvencionades s’inclouen l’increment del servei amb més freqüències i nous itineraris, la millora de l’accessibilitat i la senyalització de les parades, l’augment del nombre de marquesines i la instal·lació de bancs per augmentar la comoditat dels usuaris, o bé l’adquisició de vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.


L’objectiu d’aquesta convocatòria és també el d’avançar en l’equiparació del tractament financer que reben els transports inclosos en el contracte-programa subscrit entre l’Administració de l’Estat i el consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i els que no ho estan.


Per això, a més dels 1,5 MEUR de subvencions per a municipis de l’àmbit de l’ATM, el DPTOP ha atorgat uns altres 500.000 euros a altres municipis de Catalunya, com són Figueres, Girona, Santa Oliva, Reus, el Vendrell, Lleida i Tàrrega.


D’aquests 42 municipis beneficiaris dels ajuts, 30 estan adherits a l’Associació de Municipis del Transport Urbà (AMTU), que s’ha encarregat de la coordinació i de l’assessorament als municipis a l’hora de tramitar l’obtenció de les subvencions.

Granollers, 25 de gener de 2006

 

Roda de premsa

 

{mosimage}
{mosimage}