logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003


ImageNota de premsa AMTU

2 d'agost de 2006

 

El passat dijous 27 de juliol el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i el president de l’AMTU, Josep Mayoral, van signar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU). Aquest conveni té per objecte la millora del transport públic col•lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU, mitjançant l’increment de les subvencions al “Pla de millora del transport urbà” que actualment atorga la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit.

 

La importància d’aquest conveni recau en el fet que per primera vegada, en el proper contracte programa en què es negocien els diners per al transport públic de la regió metropolitana, hi haurà inclosos els municipis de la 2a corona. Amb aquest conveni la Generalitat es compromet a dotar d’un fons pressupostari extra de fins a 10 milions d’euros l’any 2010 els transports públics de la 2a corona.

 

Pel que fa als municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona associats a l’AMTU, la Generalitat de Catalunya executarà el conveni per mitjà de l’Autoritat del Transport Metropolità, entitat que actua com a ròtula financera del sistema i que incoporarà els costos, les tarifes i les subvencions d’aquests serveis municipals en el Contracte-Programa per al període 2007-2010, a formalitzar entre l’Administració General de l’Estat i l’Autoritat del Transport Metropolità. L’AMTU esdevé, per a tots aquells municipis que tinguin interès en beneficiar-se d’aquest conveni, la interlocutora única davant de la Generalitat i de l’ATM. Aquests municipis hauran de complir el requisit d’estar adherits al Sistema Tarifari Integrat abans del 31 de desembre de 2007.

 

D’altra banda, els municipis de fora de l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona associats a l’AMTU, la Generalitat executarà la seva activitat de foment per a la millora del servei de transport públic col·lectiu urbà per mitjà de la Direcció General de Ports i Transports. Una vegada s’hagin creat les Autortitats Territorials del Transport, aquest conveni es vehicularà a través d’aquestes de forma similar a l’ATM.

 

Durant l’acte de signatura que es va desenvolupar a l’Auditori del Palau de la Generalitat, i en què van ser presents els alcaldes dels municipis representats per l’AMTU, el president Josep Mayoral va destacar que aquest conveni representa “l’èxit del diàleg amb un govern que ha sabut escoltar les necessitats del món local". Segons Mayoral, aquest conveni és “el somni que ens empenyia a treballar” i que “trenca amb la dinàmica històrica de dues velocitats en el finançament del transport urbà entre la primera i la segona corona metropolitana”.

 

El conseller Joaquim Nadal va voler destacar que “el transport públic és una de les polítiques socials que té més rellevància” i que aquest conveni “significa compromisos de futur tant econòmics com en solidaritat cap als municipis”.

 

Granollers, 2 d'agost de 2006