logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Image Nota de premsa AMTU
22 de febrer de 2008

El Comitè Executiu de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), reunit avui divendres 22 de febrer, ha aprovat la presentació d’al·legacions al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC). Aquest Pla  defineix les directrius generals per a millorar els serveis de transport públic interurbà de viatgers, tant ferroviaris com per carretera.

L’AMTU ha analitzat aquest document i ha decidit presentar un total de 27 al·legacions, entre les quals s’han recollit les proposades pels municipis AMTU.

El document d’al·legacions reclama una major connectivitat per tren i per autobús entre les ciutats de la 2a Corona Metropolitana i entre els pols d’atracció del nostre àmbit territorial (hospital, Circuit de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, ..). També es destaca que cal corregir l’excessiva tendència radial cap a Barcelona de les propostes recollides en el PTVC.

Entre les al·legacions més destacades hi ha la necessitat d’incloure en el PTVC consideracions relatives a les grans infraestructures ferroviàries com són la Línia Orbital Ferroviària, Eix Transversal Ferroviari i el corredor del Vallès de la Línia d’Alta Velocitat (LAV), instant a una bona connectivitat amb el conjunt del territori. Pel que fa a carreteres, cal afegir una referència a la possibilitat de mancomunació de serveis de transport de viatgers per carretera entre poblacions veïnes, preveure la dotació d’autobusos a les poblacions de més de 15.000 habitants, o millorar els serveis nocturns d’autobusos, entre d’altres qüestions.

Recordem que l’AMTU té actualment 55 municipis adherits, amb una població representada de 1,6 M d’habitants.

Per a més informació es pot consultar la pàgina web de l’AMTU www.amtu.cat

Granollers, 22 de febrer de 2008