logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

La realització de les primeres proves pilot de transport flexible i la creació d’una central de contractació de serveis són els principals reptes de l’AMTU per al 2021

19 de maig de 2021

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) s’ha marcat 2 principals reptes per al 2021: iniciar les primeres proves pilot de transport flexible a Catalunya; i impulsar des de l’Associació la creació d’una central que permeti als ajuntaments contractar serveis de forma mancomunada amb altres municipis.

Aquests objectius estan establerts en el Pla d’Actuació i proposta d’activitats 2021, que l’AMTU ha aprovat en la darrera Assemblea General celebrada a final del mes d’abril.

Flexitransport Catalunya

L’AMTU començarà aquest any a fer les primeres proves pilot de transport flexible a Catalunya. Per tal de poder realitzar la implementació d’aquesta modalitat de transport públic al més aviat possible, l’AMTU ha presentat dues propostes als fons europeus Next Generation, relacionades amb aquesta modalitat de transport.

El transport flexible és, de fet, una modalitat de transport a la demanda de segona generació, que permet reservar el servei amb molt poca antelació, i en la qual el viatger no ha d’estar pendent d’horaris preestablerts ni parades fixes. La petició del servei es farà a través de l’app Flexitransport Catalunya, que utilitza un algoritme que permet assignar el servei al vehicle corresponent, el qual passa a recollir l’usuari en el punt indicat.

A més, l’app dona informació al viatger, no només sobre el transport flexible, sinó de tots els serveis de transport regular que pot necessitar en el seu desplaçament d’un punt a l’altre de Catalunya, optimitzant i ampliant d’aquesta manera l’oferta de mobilitat.

L’AMTU, juntament amb la Generalitat i l’ATM de l’àrea de Barcelona, treballen des de l’any 2018 per fer possible l’arribada del transport flexible a Catalunya. En aquest sentit, l’AMTU ja va posar en marxa al 2019 la creació del Consorci Local de la Mobilitat, que serà l’entitat a partir de la qual es posarà en funcionament el transport flexible.

Central de contractació

Una de les novetats importants de l’AMTU és la creació d’una central de contractació, un projecte en el que s’ha estat treballant en els darrers tres anys, i que enguany per fi veurà la llum.

L’objectiu de la creació de la Central de Contractació és facilitar el procés de contractació i optimitzar la despesa pública, com a conseqüència de l’existència d’una major concurrència en la licitació i de les economies d’escala creades amb la integració d’obres, serveis i subministraments, així com reduir la càrrega administrativa i els costos de gestió associats a la contractació, tot garantint la transparència i seguretat jurídica en el procediment.

Les prestacions, serveis, obres o subministraments que seran objecte de contractació a través de la Central de Contractació tindran per finalitat impulsar la millora del transport públic, de la mobilitat o de les infraestructures dels municipis de Catalunya associats a l’AMTU, així com d’altres objectes associats a aquesta finalitat.

En aquest sentit, la Central de Contractació preveu oferir els següents productes:

  • Sistemes avançats de seguretat activa a bord
  • Plataforma de regulació de zones de càrrega i descàrrega basat en senyalització intel·ligents i aplicacions mòbils per conductors i vigilants
  • Plataforma global d’optimització de la gestió d’objectes perduts